Szkolenie metodyczne w Herdorf–Dermbach, Niemcy

dsc_0630-300x300

W dniach od 7 do 9 października 2016 r. w polonijnym Ośrodku Spotkań  „Concordia” w Herdorf – Dermbach odbędzie się szkolenie metodyczne dla nauczycieli polonijnych pracujących w Niemczech, w którym weźmie udział ok. 40 nauczycieli z północnych i zachodnich Niemiec.

Tematyka październikowego szkolenia koncentrować się będzie wokół  form wypowiedzi  na lekcjach języka polskiego, sztuki czytania,  interpretacji dzieł literackich i metod pracy z dziełem literackim. Poruszone zostaną również zagadnienia celowości oraz skuteczności gier i zabaw w kształceniu językowym, recytacji, a także tematyka dotycząca możliwości przeniesienia  poznanych podczas szkolenia rozwiązań dydaktycznych do własnej praktyki nauczycielskiej.

Trzydniowe zajęcia mają na celu doskonalenie warsztatu nauczyciela w pracy z polskimi uczniami, prezentację nowych metod wzmacniania motywacji do nauki  i zwiększenie atrakcyjności nauczania.

Szkolenie poprowadzi Małgorzata Małyska, mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, dyplomowany nauczyciel, doświadczony konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej. Małgorzata Małyska  jest autorką wielu publikacji dla nauczycieli i rodziców. Zajęcia szkoleniowe (ćwiczenia i warsztaty) zrealizowane zostaną  przez Wielkopolski  Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli SWP w Ostródzie oraz Chrześcijańskim Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech z siedzibą w Herdorf – Dermbach w ramach działania pt. „Metodyka nauczania języka polskiego, dwujęzyczność, wiedza o kulturze polskiej, glottodydaktyka”.

Dariusz Łukaszewski

SWP O/Poznań

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: logo„Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.