Szkolenie online: „Piosenka ci nie da zapomnieć” – wykorzystanie piosenki w rozwijaniu sprawności rozumienia ze słuchu

Szanowni Państwo,

zapraszamy na szkolenie online: „Piosenka ci nie da zapomnieć” – wykorzystanie piosenki w rozwijaniu sprawności rozumienia ze słuchu”, które odbędzie się w dniu 3.04.2020r., o godzinie 21:00 (czasu polskiego)

Podczas webinaru porozmawiamy:

-o różnorodnych zastosowaniach piosenki na zajęciach języka polskiego jako obcego, jak i o ograniczeniach;
-o technikach przygotowujących do słuchania ze zrozumieniem;
-o technikach aktywnego słuchania oraz rozwijania innych sprawności językowych;
-o sposobach rozwijania kompetencji socjo-kulturowej przy wykorzystaniu piosenek.

 

Szkolenie poprowadzi Magdalena Dębowska – glottodydaktyk, lektor języka polskiego jako obcego, doradca metodyczny Lokalnego Ośrodka Metodycznego w Hiszpanii, nauczycielka w szkołach polonijnych w Hiszpanii.

UCZESTNICY

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest akredytowaną niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli.

OPŁATY

-koszt udziału w szkoleniu to 49,99zł

ILOŚĆ MIEJSC  jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność wpłat.

REKRUTACJA

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza rekrutacyjnego, wpłatę PayPalem (przycisk pod formularzem – możliwość zapłaty kartą kredytową przez PayPal) lub przelewem oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres szkolenia.odnswp@gmail.com.

Dane do przelewu:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda
14 2490 0005 0000 4600 7271 8358, Swift : ALBPPLPW

W tytule przelewu należy wpisać nazwę szkolenia oraz jego datę.

Zapłać przez PayPal

Choose currency

Enter amount