Szkolenie online „Rozwijanie sprawności mówienia na bazie czytania ze zrozumieniem”

Szanowni Państwo,

w ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium: „Rozwijanie sprawności mówienia na bazie czytania ze zrozumieniem”, które odbędzie się w dniu: 19.12.2019r. o godz. 21.00 czasu polskiego (1h).

Treści programowe:

Webinar będzie dotyczył rozwijania sprawności mówienia na bazie czytania ze zrozumieniem. Jest skierowany do nauczycieli polonijnych, którzy w swojej pracy używają technik nauczania języka polskiego jako obcego. W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane sposoby pracy z tekstem pisanym oraz przykłady wykorzystania tekstów jako punktów wyjściowych do kształtowania mówienia (dialogów, monologów) w języku polskim.

Szkolenie poprowadzi dr Rafał Młyński – glottodydaktyk, logopeda

UWAGA: udział w webinarium nie uprawnia do otrzymania certyfikatu udziału w szkoleniu (po webinarium nie wystawiamy certyfikatów).

 

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA