Szkolenie online: „Wykorzystanie zajęć muzycznych na lekcjach języka”.

Szanowni Państwo,

w ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium: „Wykorzystanie zajęć muzycznych na lekcjach języka”, które odbędzie się w dniu: 22.10.2019r. o godz. 21.00 czasu polskiego (1h).

Cele szkolenia:
– poszerzanie wiadomości potrzebnych do upowszechniania dzieciom muzyki,
– kształtowanie umiejętności atrakcyjnego przygotowania zajęć muzycznych,
– zaznajomienie z formami umuzykalnienia i metodami edukacji muzycznej,
– dostarczenie wiedzy merytorycznej i praktycznej w zakresie wychowania muzycznego.
Treści programowe:
– wpływ muzyki na rozwój dziecka,
– formy umuzykalniania,
– metody zajęć umuzykalniających,
– konstrukcja zajęć muzycznych,
– przykłady ćwiczeń muzycznych, zabaw, instrumentacji i piosenek z repertuaru dziecięcego.

Szkolenie poprowadzi Klaudia Kurjan – Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrocławiu na wydziale Fortepianu, Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia we Wrocławiu na wydziale Rytmiki, którą ukończyła z wyróżnieniem. Magister Pedagogiki i absolwentka Uniwersytetu wrocławskiego na wydziale Filologii francuskiej. Posiada międzynarodowy certyfikat znajomości języka francuskiego DALF na poziomie C1 oraz ukończyła kurs nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończyła certyfikowany kurs logorytmiki, terapii ręki, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.Uczestniczka Ogólnopolskich Warsztatach Rytmicznych w Pile, warsztatach improwizacji fortepianowej oraz metodyki nauczania rytmiki.Zawodowo instruktor rytmiki we wrocławskich placówkach oświatowych, instruktor zajęć muzycznych w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, nauczyciel wychowania przedszkolnego w jednym z wrocławskich przedszkoli oraz wykładowca przedmiotu Metodyka Edukacji Muzycznej na studiach podyplomowych Pedagogiki w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Współpracuje również z muzeum im. Pana Tadeusza we Wrocławiu oraz z Wrocławskim Centrum Wspierania Rozwoju Dziecko „Bingo” prowadząc tam zajęcia muzyczne i muzyczno-terapeutyczne.

UWAGA: udział w webinarium nie uprawnia do otrzymania certyfikatu udziału w szkoleniu (po webinarium nie wystawiamy certyfikatów).