Szkolenia online”Tajemnice budowania scenariusza lekcji”

„Tajemnice budowania scenariusza lekcji” – cykl szkoleń online.

Nauczyciel to ktoś, kto chce nauczyć jak najlepiej. Aby tego dokonać, potrzebuje poręcznych i przekonujących narzędzi. Głównym z nich jest scenariusz zajęć, niezbędny w procesie wspierania ucznia w efektywnym uczeniu się.

Zagadnienia, które zostaną przedstawione i omówione na kursie, układają się w cztery bloki tematyczne:

  1. Cele lekcji i kryteria sukcesu – jak je formułować, by podnieść efektywność zajęć?
  2. Techniki i metody pracy sprzyjające strategiom uczenia się.
  3. Informacja zwrotna – jak ją budować, by motywować i umożliwić uczniowi widoczny postęp?
  4. Uczeń jako autor procesu swojego uczenia się i jako ekspert dla innych uczniów.

Uczestnicy kursu posiądą umiejętność planowania aktywnych zajęć i budowania pomocnego narzędzia, jakim jest scenariusz zajęć. Gotowe scenariusze zostaną zamieszczone na platformie, tworząc bank dobrych narzędzi do wykorzystania w szkole polonijnej.

Prowadząca: Kinga Maciaszczyk  polonistka, psycholog, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog i logopeda z kilkunastoletnim doświadczeniem w edukacji dzieci i młodzieży szkolnej i prowadzeniu szkoleń i konferencji metodycznych we współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, IBE, US i UG; autorka i koordynatorka projektów edukacyjnych i projektów wymiany młodzieży; trener na warsztatach adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych; doradca metodyczny ds. języka polskiego.

Terminy spotkań online: 14.05, 16.05, 20.05, 24.05

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP.

Aby zakwalifikować się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Informację o zakwalifikowaniu na kurs wyślemy do Państwa 13.05.2019