DSC_1055

W dniach 24-25.09.2016 r. odbędzie się w Berlinie szkolenie dla nauczycieli polonijnych pracujących w Niemczech.

Wrześniowe zajęcia mają na celu doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, jak również rozpoznawanie potrzeb uczniów i różnicowanie metod nauczania i uczenia się.

Szkolenie poprowadzą: dr Anita Gis, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, pracownik Zakładu Dydaktyki i Literatury Języka Polskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Małgorzata Małyska, mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, dyplomowany nauczyciel, konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej, autorka licznych publikacji dla nauczycieli i rodziców.  Dr A.Gis. poprowadzi zajęcia pt. „Laboratorium polszczyzny” z grupą nauczycieli pracujących z uczniami, natomiast M.Małyska z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej zajęcia pt. „Tu chce się uczyć”.

Szkolenie metodyczne, w formie warsztatów i ćwiczeń, zrealizowanie zostanie przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy współpracy  z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli SWP w Ostródzie oraz Polskim Towarzystwem Szkolnym ‘Oświata” w Berlinie w ramach działania „Metodyka nauczania języka polskiego, dwujęzyczność, wiedza o kulturze polskiej, glottodydaktyka”.

Tematyka zajęć szkoleniowych dotyczyć będzie m.in.

  • form wypowiedzi na lekcjach języka polskiego,
  • sztuki czytania i interpretacji dzieł literackich,
  • metod pracy z dziełem literackim,
  • gier i zabaw w kształceniu językowym,
  • wartości recytacji,
  • edukacji przyjaznej neuronom (o uczeniu uczenia się),
  • planowaniu i dokumentowaniu pracy nauczyciela,
  • nauczycielskiego kręgu wsparcia,
  • możliwości przeniesienia  poznanych rozwiązań dydaktycznych do własnej praktyki nauczycielskiej.

Miejscem szkolenia będzie siedziba Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata” w Berlinie.

 

Dariusz Łukaszewski

SWP O/Poznań

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania:  „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.