Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” już po raz trzeci organizuje szkolenia w formie on-line dla nauczycieli polonijnych. W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa cztery różne kursy. Więcej możecie poczytać Państwo w zakładce E – learning.

Dzisiaj rozpoczynamy rekrutację na szkolenie:

Tworzenie pomocy edukacyjnych do nauki czytania dla dzieci dwujęzycznych

Podczas tego kursu nauczyciele będą mogli nauczyć się tworzenia własnych pomocy do nauki czytania zgodnych z metodą sylabowej nauki czytania. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik będzie umiał samodzielnie przygotować pomoc, która będzie przeznaczona dla konkretnej grupy uczniów. Nauczyciele poznają także podstawy metodyki nauki czytania metodą prof. J. Cieszyńskiej.

Kurs trwać będzie sześć tygodni i składał się z trzech dużych modułów. Uczestnicy, którzy zaliczą wszystkie ćwiczenia dostaną certyfikat ukończenia kursu. Szkolenie rozpocznie się 27.09.2016.

Kurs poprowadzą:

dr Elżbieta Ławczys- doktor językoznawstwa, logopeda, terapeuta szkoły krakowskiej, nauczyciel języka polskiego jako obcego, autorka pomocy edukacyjnych do nauki czytania oraz stymulacji rozwojowej. W pracy zawodowej zajmuje się terapią dzieci z poważnymi zaburzeniami komunikacji językowej. Propaguje metodę symultaniczno-sekwencyjną wczesnej nauki czytania. Interesuje się szczególnie tematyką dialogu- rozmowy jako formy komunikacji, która daje człowiekowi możliwość wyrażania siebie i nawiązywania kontaktu z innymi. Zainteresowania swoje ukierunkowała dodatkowo w stronę tematu zabawy, różnic kulturowych w traktowaniu dziecka i dwujęzyczności. Austria.

Katarzyna Czyżycka – filolog polski, logopeda; absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracuje z dziećmi polonijnymi dwu- i wielojęzycznymi, które mają problemy z przyswajaniem języka polskiego (m.in. ORM, dysleksja, autyzm, zaburzenia neurologiczne). Jest nauczycielem języka polskiego jako drugiego.

NOWOŚĆ

Na kurs mogą zapisać się także nauczyciele z Polski. Koszt kursu dla nauczycieli z Polski to 150 zł.

Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy za zainteresowanie. Rekrutacja zostaje zamknięta z powodu wyczerpania miejsc. Będziemy informować Państwa na bieżąco nt. listy rezerwowej.

Tworzenie pomocy edukacyjnych