Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele!

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję metodyczną przeznaczoną dla Wszystkich tych z Państwa, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę na temat pracy z dziećmi przybywającymi do Polski: zarówno tymi, które do wracają z rodzicami m.in. z Irlandii czy Wielkiej Brytanii, a także tymi które do nas przyjeżdżają m.in. z Ukrainy czy Rumunii.

Konferencja odbędzie się w dniu 8 maja 2020 roku w Domu Polonii im. Andrzeja Stelmachowskiego w Warszawie

PROGRAM

Program Kongresu obejmować będzie najważniejsze zagadnienia dotyczące  dwujęzyczności dzieci. Podczas wydarzenia poruszymy następujące kwestie:

Panel wykładowy

 • Czym jest dwujęzyczność?
 • Mapa migracji powrotowych i cudzoziemskich oraz prognozy ich rozwoju
 • Praca z dzieckiem dwujęzycznym w poradni psychologiczno – pedagogicznej
 • Integracja kulturowa dzieci cudzoziemskich i powrotowych w polskiej szkole

Panele warsztatowe

 • Aktywizujące metody nauczania w połączeniu z programowaniem języka
 • Wstęp do metodyki nauczania języka polskiego jako obcego
 • Dostosowanie tekstów do umiejętności językowych dziecka
 • Testy plasujące – zasady tworzenia, oceniania i sprawdzania

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Do konferencji pozostało

ORGANIZATORZY

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” jest jednostką SWP zajmującą się szkoleniem nauczycieli polonijnych na całym świecie. Do zadań ośrodka należy także opieka merytoryczna nad nowopowstającymi podręcznikami i pomocami dydaktycznymi dla uczniów polonijnych oraz wsparcie merytoryczne programów partnerstwa szkół polskich w Polsce i poza Ojczyzną: Szkoła 6.0. i Razem dla Edukacji.

 

 

 

 

 

Poznaj nas!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena obejmuje:

 • posiłki i przerwy kawowe w czasie konferencji,
 • materiały konferencyjne,
 • materiały dydaktyczne.

Mapa szkoleń i konferencji zrealizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w 2019 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!