Uczymy, jak uczyć: Enter! rekrutacja na szkolenia

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy nauczycieli z województwa podlaskiego na bezpłatne szkolenia z cyklu „Uczymy, jak uczyć: Enter!” dla nauczycieli z województw: pomorskiego, podlaskiego, warmińsko – mazurskiego i kujawsko – pomorskiego.

Szkolenia odbędą się w małych 12osobowych grupach w formie zdalnej.

Szczegóły terminów i treści programowe przedstawiamy poniżej.

UWAGA!
Nauczycieli z województwa łódzkiego zapraszamy do rekrutacji TUTAJ.

Nauczycieli z województw: mazowieckiego i śląskiego zapraszamy do kontaktu: warsztaty@wspolnotapolska.org.pl

Ilość miejsc w każdej grupie jest ograniczona! Pierwszeństwo w rekrutacji mają przynajmniej 3osobowe grupy nauczycieli (każdy nauczyciel musi wypełnić osobno formularz).

Szkolenia poprowadzą trenerzy ODN SWP Igor Wasiewicz-Pawlaczyk, Sylwia Toporowska, Leszek Błaszkiewicz i Eugeniusz Daniszewski.

LpTreści programoweTermin województwo podlaskieTermin województwo warmińsko – mazurskieTermin województwo kujawsko – pomorskieTermin województwo pomorskie
1.Poznaj sieć. Elektroniczne zasoby edukacyjne
(zasady bezpieczeństwa i współpracy w Internecie)
26.11.2020, g. 16:00 – 19:0008.12.2020, g. 12:00 – 15:0020.11.2020, g. 17:00 – 20:0020.11.2020, g. 16:00 – 19:00
2.Lekcja w sieci – dobierz urządzenie, platformę, aplikację
(posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i praca w sieci)
27.11.2020, g. 16:00 – 19:0015.12.2020, g. 12:00 – 15:0021.11.2020, g. 09:00 – 12:0023.11.2020, g. 16:00 – 19:00
3.Ze smartfonem na lekcji
(aktywizujące metody nauczania wspierane TIK)
04.12.2020, g. 16:00 – 19:0022.12.2020, g. 12:00 – 15:0027.11.2020, g. 17:00 – 20:0027.11.2020, g. 16:00 – 19:00
4.Tworzymy własne e-materiały
(elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów)
11.12.2020, g. 16:00- 20:0005.01.2021, g. 12:00 – 16:0005.12.2020, g. 09:00 – 13:0004.12.2020, g. 16:00 – 20:00
5.Tworzymy własne e-materiały
(elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów)
18.12.2020, g. 16:00 – 18:3012.01.2021, g. 12:30 – 15:0012.12.2020, g. 09:00 – 13:0011.12.2020, g. 16:00 – 18:30
6.Tworzymy własne e-materiały
(elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów)
04.01.2021, g. 16:00 – 19:0019.01.2021, g. 12:00 – 15:0019.12.2020, g. 09:00 – 13:0018.12.2020, g. 16:00 – 19:00
7.Jak wykorzystać TIK na lekcji? – wprowadzenie do opracowania własnych scenariuszy lekcjiPraca własna nauczycieliPraca własna nauczycieliPraca własna nauczycieliPraca własna nauczycieli
8.Przygotowujemy scenariusze lekcji
(metodyczne aspekty kształcenia z TIK; praca nad scenariuszami wzbogaconymi o technologie
informacyjne i komunikacyjne)
11.01.2021, g. 16:00 – 17:3009.02.2021, g. 13:30 – 15:0008.01.2020, g. 17:00 – 18:3004.01.2021, g. 16:00 – 17:30
9.Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami TIKPraca własna nauczycieliPraca własna nauczycieliPraca własna nauczycieliPraca własna nauczycieli
10.Omawiamy przeprowadzone zajęcia– omówienie przeprowadzonych zajęć i zaliczenie
szkolenia).
01.02.2021, g. 16:00 – 20:0023.02.2021, g. 12:00 – 16:00
23.01.2020, g. 09:00 – 13:00
25.01.2021, g. 09:00 – 13:00

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty zakończenia wraz z suplementem akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli .

Aby zapisać się na szkolenie, proszę wypełnić poniższy formularz rejestracyjny. Odezwiemy się do Państwa!