W Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie od poniedziałku, 10 września, trwa staż metodyczny dla nauczycieli języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej i historii szkól polskich Wilna i Wileńszczyzny. Zajęcia teoretyczne prowadzą metodycy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, natomiast praktyczne – nauczyciele ze szkoły w Nowej Wilejce.

„W ostatnich latach nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli już w wielu warszatach i stażach zawodowych w Ostródzie czy Warszawie, mieli okazję doskonalenia tam swoich kompentencji zawodowych. Natomiast teraz sami dzielą się doświadczeniem z nauczycielami klas początkowych, języka polskiego i historii. Cieszę się, że nasze gimnazjum jest partnerem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w tym projekcie, że możemy wykorzystać nasze doświadczenie i zaangażowanie” – powiedziała Wilnotece dyrektor Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego Helena Juchniewicz.

Warsztaty dotyczą aktywizujących metod nauczania i pracy nad wszystkimi komponentami języka: rozumienia, mówienia, czytania i pisania, jak również przygotowania konspektów i scenariuszy lekcji. Nauczyciele zaczęli więc nowy rok szkolny od uczenia się tego, jak uczyć, jak przygotować się do każdej lekcji, uwzględniając indywidualne cele ucznia i jego poziom językowy, jak wykorzystywać podczas lekcji nowoczesne metody i technologie, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami.

„Nasz staż odbywa się w kilku obszarach. Przede wszystkim są to warsztaty metodyczne, ale oprócz tego nauczyciele obserwują lekcje prowadzone przez nauczycieli Gimnazjum, sami też – na bazie metod aktywizujących – prowadzą zajęcia z uczniami. Jest to pięć dni intensywnej pracy od rana do wieczora. Staramy się spełniać oczekiwania i wyposażyć nauczycieli w takie metody, które są im potrzebne do pracy. Kładziemy nacisk na metody aktywizujące, które przenoszą ciężar aktywności z nauczyciela na ucznia” – powiedziała Wilnotece kierownik stażu, metodyk Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Lucyna Bzowska.

Jak zaznaczyła, szkolenia mają charakter warsztatowy: nauczyciele poznają nowoczesne metody nauczania w praktyce, poprzez czynny udział w zajęciach.

Lucyna Bzowska zauważyła, że w Gimnazjum im. J I. Kraszewskiego na co dzień już jest stosowanych wiele nowoczesnych metod nauczania: „Lekcje, które mieliśmy okazję już obserwować, były naprawdę innowacyjne, prowadzone z wykorzystaniem multimediów, oceniania kształtującego, czyli mają to, co powinno być we współczesnej szkole”.

„Uzupełniałam bagaż swoich wiadomości, cieszę się, że są to zajęcia aktywne – czas mija bardzo szybko. Jest to okazja przekonania się, co w swojej pracy robimy dobrze, czy idziemy we właściwym kierunku. Taka wymiana doświadczeń nauczycieli pracujących w różnych szkołach jest bardzo korzystna, a jednocześnie panie instruktorki dzielą się z nami swoimi doświadczeniami, tym, co będzie dla nas przydatne. Poznaliśmy wiele świetnych metod, które będziemy wykorzystywać podczas lekcji w swoich szkołach” – Olga Wołkowicka, która uczy języka polskiego w Szkole Podstawowej im. C. Miłosza w Pakienie uważa, że współczesny polonista powinien iść w nogę z czasem, znać nowoczesne technologie, w codziennej pracy uwzględniać zmieniające się potrzeby dzieci.

W trakcie pierwszych dwóch dni stażu nauczycielki Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego prowadziły lekcje otwarte, podczas kolejnych dwóch dni lekcje poprowadzą stażyści.

„Nieraz wyjeżdżaliśmy na takie szkolenia do Polski – było to i kosztowne, i czasochłonne. Teraz mamy możliwość spotkać się w gronie nauczycieli szkół polskich i dzielić się swoimi pomysłami. Na Litwie mamy też sporo dobrych nauczycieli, z ogromnym bagażem wiedzy, pomysłami. Dotychczas nowe pomysły czerpaliśmy od metodyków z Polski, ale przecież wśród nas też nie brakuje nauczycieli, którzy mają czym się podzielić” – uważa Irena Kogarko, nauczyciel metodyk nauczania początkowego w Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego.

Na zakończenie szkoleń wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu, które będą mogli dołączyć do dokumentacji awansu zawodowego.

„Bardzo cenimy sobie możliwość wyjazdów na szkolenia i warsztaty do Polski – dla nauczycieli jest to okazja nie tylko doskonalenia kompetencji zawodowych, ale też pogłębienia wiedzy o polskiej kulturze, historii. Jednocześnie cieszymy się, że nasi partnerzy w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli SWP zaufali nam, uwierzyli w nasze kwalifikacje i możliwości i że mogliśmy zorganizować staż dla nauczycieli w naszej szkole” – zaznaczyła Helena Juchniewicz.

tekst: Barbara Sosno: http://www.wilnoteka.lt/artykul/nauczyciele-ucza-sie-jak-uczyc