Uczymy języka polskiego (wstęp do nauczania języka polskiego dzieci na poziomie A2)

KURS E-LEARNINGOWYDLA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH UCZĄCYCH JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH POLSKICH ZA GRANICĄ.

WSTĘP DO NAUCZANIA DZIECI POLONIJNYCH JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO NA POZIOMIE A2

PROWADZĄCY: dr Rafał Młyński, Magdalena Dębowska

Program kursu obejmuje:

  1. Wstęp do poziomu językowego A2 (omówienie sprawności językowych na tym poziomie). Wymowa dzieci polonijnych
  2. Rozwijanie umiejętności gramatycznego posługiwania się językiem na poziomie A2
  3. Rozwijanie leksyki dzieci polonijnych
  4. Rozwijanie sprawności pisania na poziomie A2
  5. Przegląd materiałów (*i podsumowanie).

Pięciotygodniowy kurs e-learningowy na temat specyfiki nauczania dzieci polonijnych języka polskiego jako obcego ze szczególnym naciskiem na rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia oraz czytania.

Dostępny od 15.03 do 30.04.2019 na platformie edukacyjnej ODN SWP.

Materiały dydaktyczne udostępniane co piątek w formie elektronicznej pozwalają uczestnikom na dostosowanie toku pracy do własnych możliwości czasowych.

Materiały obejmują zarówno filmy szkoleniowe, prezentacje, jak i linki do ciekawych artykułów, filmów, pomocy on-line.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP.

Aby zakwalifikować się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest jednocześnie testem sprawdzającym wiadomości z nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie A0/A1.

Informację o zakwalifikowaniu na kurs wyślemy do Państwa 10.03.2018