Uczymy języka polskiego (wstęp do nauczania języka polskiego dzieci na poziomie B1)

 

KURS E-LEARNINGOWY DLA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

WSTĘP DO NAUCZANIA DZIECI POLONIJNYCH JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO NA POZIOMIE B1

PROWADZĄCY: dr Rafał Młyński, Magdalena Dębowska

temat modułu prowadzący proponowana data
1. Wprowadzenie do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie B1 Magdalena Dębowska 9.09
2. Zagadnienia gramatyczne w powiązaniu ze sprawnością mówienia dr Rafał Młyński 16.09
3. Zagadnienia leksykalne w powiązaniu ze sprawnością czytania ze zrozumieniem dr Rafał Młyński 23.09
4.  Sprawność pisania – o ćwiczeniu wymaganych przez SWE form wypowiedzi oraz ich ocenianiu Magdalena Dębowska 30.09
5. Podsumowanie z prezentacją materiałów przydatnych do nauczania na poziomie B1. Magdalena  Dębowska/dr Rafał Młyński 7.10

 

Pięciotygodniowy kurs e-learningowy na temat specyfiki nauczania dzieci polonijnych języka polskiego jako obcego na poziomie B1

Dostępny od 9.09 do 7.10 na platformie edukacyjnej ODN SWP.

Materiały dydaktyczne udostępniane co poniedziałek w formie elektronicznej pozwalają uczestnikom na dostosowanie toku pracy do własnych możliwości czasowych.

Materiały obejmują zarówno filmy szkoleniowe, prezentacje, jak i linki do ciekawych artykułów, filmów, pomocy on-line.

Uczestnicy otrzymują elektroniczny certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP.

 

REKRUTACJA NA KURS ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Zapraszamy do udziału!

Aby zakwalifikować się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest jednocześnie testem sprawdzającym wiadomości z nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie A0/A1.