KURS E-LEARNINGOWYDLA NAUCZYCIELI –

WSTĘP DO NAUCZANIA DZIECI POLONIJNYCH JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO NA POZIOMIE A0/A1

PROWADZĄCY: dr Rafał Młyński, Magdalena Dębowska

temat modułu prowadzący proponowana data
1. Wstęp do podejścia komunikacyjnego dr Rafał Młyński 12.11
2. Nauka czytania metodą sylabową dr Rafał Młyński 19.11
3. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu Magdalena Dębowska 26.11
4. Rozwijanie sprawności mówienia Magdalena Dębowska 03.12
5. Rozwijanie rozumienie tekstu czytanego dr Rafał Młyński 10.12
6. Przegląd materiałów (*i podsumowanie) Magdalena  Dębowska/dr Rafał Młyński 17.12

 

Sześciotygodniowy kurs e-learningowy na temat specyfiki nauczania dzieci polonijnych języka polskiego jako obcego ze szczególnym naciskiem na rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia oraz czytania.

Dostępny od 12.11 do 17.12 na platformie edukacyjnej ODN SWP.

Materiały dydaktyczne udostępniane co poniedziałek w formie elektronicznej pozwalają uczestnikom na dostosowanie toku pracy do własnych możliwości czasowych.

Materiały obejmują zarówno filmy szkoleniowe, prezentacje, jak i linki do ciekawych artykułów, filmów, pomocy on-line.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP.

Informację o zakwalifikowaniu na kurs wyślemy do Państwa 6.11.2018