Uczymy, jak uczyć – kwartalnik metodyczny dla nauczycieli polonijnych

4 października 2017 roku świat ujrzał pierwszy numer kwartalnika metodycznego dla nauczycieli polonijnych „Uczymy, jak uczyć”. Czasopismo można dostać na wszystkich szkoleniach, warsztatach i konferencjach Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP oraz na większości wydarzeń realizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Już teraz jednak, specjalnie dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli wziąć udziału w tych spotkaniach dajemy możliwość pobrania czasopisma „Uczymy, jak uczyć.”

„Uczymy, jak uczyć. Kwartalnik metodyczny dla nauczycieli polonijnych” nr 1-2/2017 (pobierz)

Życzymy przyjemnej lektury!