Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska

 

Szanowni Państwo,

zakończył się VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych. W ciągu 4 dni 120 uczestników brało udział w zajęciach z naszymi wykładowcami oraz trenerami, spotykało się z uczestniczącymi w zjeździe osobami odpowiedzialnymi za wsparcie Polaków za granicą w ramach działalności organów Sejmu, Senatu, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kancelarii Prezydenta i Premiera. Dzięki temu oprócz zdobytej wiedzy i umiejętności, wzajemnego poznania i budowania światowej rodziny pedagogów polonijnych, konkretnym efektem jest rozpoczęcie intensywnego dialogu mającego na celu wypracowanie prawnych i finansowych rozwiązań wspierających oświatę polonijną i polską poza granicami. Wszystkim uczestnikom i współorganizatorom, w tym w sposób szczególny, Prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej, Domowi Polonii w Ostródzie oraz instytucjom finansującym nasze przedsięwzięcie na czele z Senatem R.P., Ministerstwem Edukacji Narodowej i Urzędem Miasta w Ostródzie. Niebawem zamieścimy teksty podjętych uchwał, oraz szczegółowy opis całego przedsięwzięcia, a już teraz zapraszam do obejrzenia relacji zdjęciowej. Raz jeszcze dziękuję wszystkim i zapraszam za rok.

Dariusz Piotr Bonisławski

Wiceprezes Zarządu Krajowego

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska