Wakacyjne szkolenie dla bibliotekarzy polonijnych w Poznaniu.

Szkolenie biblioteczne odbyło się w Poznaniu, w dniach 15-21 lipca 2018 r. Wzięło w nim udział 9 osób z pięciu krajów: Białorusi, Czech, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. Uczestnikami byli polonijni, czynni bibliotekarze oraz osoby zajmujące się organizacją czytelnictwa i  prowadzące działalność kulturalno – oświatową w bibliotekach miejskich i szkolnych. Program szkolenia obejmował 25 godzin dydaktycznych zajęć w formie wykładów, pokazów i praktycznych ćwiczeń dotyczących drogi książek i czasopism od momentu zakupu (pozyskania), poprzez ich gromadzenie, opracowywanie, katalogowanie, aż do ich  udostępnienie czytelnikom. Zajęcia programowe dotyczyły także digitalizacji i cyfryzacji zbiorów, ich udostępniania w internecie oraz pracy oświatowej bibliotek i czytelni otwartych dla wszystkich czytelników.                                                                         

Uzupełnienie programu dydaktycznego stanowiły spotkania w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, połączone z prezentacją, najcenniejszych zbiorów biblioteki, wydarzeń kulturalnych i działań promocyjnych prowadzonych przez tę wielce zasłużoną dla Poznania bibliotekę. Dopełnienie całości  programu szkolenia stanowiło zwiedzanie poznańskich atrakcji: Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza, Muzeum Powstańców Wielkopolskich, Muzeum Narodowego, Ostrowa Tumskiego, Starego Miasta z Zamkiem Królewskim, Dzielnicy Zamkowej, Jeżyc, kompleksu sportowo-wypoczynkowego nad Maltą, a także koncert organowy oraz wyjazd do Biblioteki Kórnickiej PAN w Kórniku, w której  polonijni bibliotekarze mogli obejrzeć m.in. rękopisy Adama Mickiewicza i liczne starodruki. Zajęcia szkoleniowe były prowadzone przez doświadczonych pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu: mgr Marlenę Solak – kustosza Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej i jednoczenie koordynatora merytorycznego szkolenia, mgr Aleksandrę Mikołajską – st. kustosza dyplomowanego, koordynatora działu opracowania czasopism i wydawnictw ciągłych, mgr Jolantę Noskowiak – kustosza, Kierownika Oddziału Digitalizacji,  mgr Bożena Świstek-Oborska – kustosza, Kierownika Oddziału Opracowania, z-cę  Dyrektora BU, mgr Hannę Wieland – st. kustosza dyplomowanego, mgr Magdalenę Waligórską, kustosza, bibliotekarza dziedzinowego, mgr Marię Lamberti, starszego dokumentalistę dyplomowanego Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy.                    

Na uroczystości kończącej szkolenie, połączone z wręczeniem certyfikatów, obecni byli m.in. : dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, dr Małgorzata Dąbrowicz oraz wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału SWP, dr Izabela Wyszowska.

Relację z pobytu polonijnych bibliotekarzy w Poznaniu wyemitowała Telewizja TVP 3 Poznań.

Dariusz Łukaszewski,

SWP O/Poznań

 

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: logo„Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.