Warsztaty dla nauczycieli nauk przyrodniczych, Toruń 27 listopada – 01 grudnia 2019 roku

Drodzy Nauczyciele, 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP we współpracy z  Centrum Wspierania Szkół z Polskim Językiem Nauczania działających w obcych systemach edukacji Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Kujawsko-Pomorskim Oddziałem SWP zaprasza nauczycieli nauk przyrodniczych do udziału w warsztatach metodycznych.

Potrzeba zorganizowania warsztatów dla nauczycieli nauk przyrodniczych została zasygnalizowana na Kongresie Szkół Polskich Działających w Obcych Systemach Nauczania, który odbył się w Toruniu w październiku 2018r. Głównym problemem nauczycieli jest brak umiejętności korzystania z nowoczesnych pomocy naukowych, spowodowany ich brakiem w szkołach.
Warsztaty zostaną przeprowadzone przy wsparciu Wydziału Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych (PSNPP) i Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.
W programie doświadczenia fizyczne, chemiczne, przyrodnicze w praktyce szkolnej z wykorzystaniem komputerowych zestawów pomiarowych (cyfrowe laboratoria szkolne).
Zajęcia zostaną zakończone wręczeniem certyfikatów.

Zapraszamy nauczycieli z Litwy, Łotwy, Czech, Białorusi i Ukrainy.

Miejsce i termin: Toruń,  27 listopada – 01 grudnia 2019 roku

Program warsztatów

27.11.2019r. środa

– przyjazd

28.11.2019r. , czwartek

09.00 – 11.00 Praktyczna obsługa systemów pomiarowych do nauczania przedmiotów przyrodniczych w pracowniach szkolnych – warsztaty
12.00 – 13.15 Centrum Nowoczesności „MŁYN WIEDZY” – zwiedzanie
13.30 – 15.30 Centrum Nowoczesności „MŁYN WIEDZY” – warsztaty w pracowni biologicznej – „Osmoza bez tajemnic”, badania, sprzęt

17.00 – 19.00 Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem

29.11.2019r. piątek

09.45 – 10.30 Wykład inauguracyjny – zaprezentowanie oferty UMK – możliwości studiowania
10.45 – 11.30 Wykład – „Światło w nanoskali”

12.00 – 12.45 Nowoczesne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych w dobie rozwoju cyfrowych laboratoriów szkolnych – wykład wprowadzający

13.00 – 16.00 Pokaz cyfrowych laboratoriów szkolnych . Zostały one stworzone z myślą
o edukacji dzieci w pasjonujący i absorbujący sposób. Platformy Einstein
i Pasco pozwalają tworzyć praktyczne zajęcia szkolne z przedmiotów takich jak: biologia, chemia, fizyka oraz matematyka. Łączą się z komputerami oraz tabletami bezprzewodowo, dając nowe możliwości prowadzenia, na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, doświadczeń metodami cyfrowymi.
Warsztaty – z podziałem na grupy

30.11.2019, sobota

09.00 – 15.00 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
Zwiedzanie szkoły
Zajęcia praktyczne w pracowni robotyki
Zastosowanie w praktyce cyfrowych laboratoriów w nauczaniu fizyki – warsztaty

01.12.2019, – niedziela

10.00 – 12.00 Muzeum Mikołaja Kopernika – interaktywna wystawa z multimediami (hologramy, projekcje rozgwieżdżonego nieba, kino 4D)

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 14 listopada 2019r.