Warsztaty metodyczne dla nauczycieli gimnazjów z rejonu wileńskiego na Litwie

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” w Ostródzie wraz z Zespołem Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie w dniach 23-28 października gościli 20 nauczycieli gimnazjów z rejonu wileńskiego na Litwie. Pedagodzy uczestniczyli w warsztatach metodycznych ,,Metody aktywne w nauczaniu i relacjach z rodzicami uczniów”, które prowadziła trenerka ODNSWP pani Anna Chmielewska oraz ,,Syndrom wypalenia zawodowego i sposoby radzenia sobie ze stresem” z psychologiem, trenerem, panem Tomaszem Waleczko. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się z paletą metod aktywnych, które można wykorzystać w pracy szkolnej oraz przy spotkaniach z rodzicami uczniów. Drugi blok szkoleniowy obejmował zagadnienia psychologiczne dotyczące kwestii wypalenia zawodowego i skutecznych narzędzi do radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela.

Niezmiernie ważnym z punktu widzenia doskonalenia praktycznych aspektów procesu nauczania okazało się spotkanie studyjne z nauczycielami Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie. Pedagodzy z Litwy i Polski mieli okazję do wymiany doświadczeń edukacyjnych oraz nawiązania kontaktów, które zaowocowały bezpośrednią współpracą w zakresie podnoszenia kompetencji niezbędnych w pracy nauczycielskiej, jak również otwartym forum wymiany informacji, kwestią szczególnie istotną w dobie komunikacji globalnej.

Korzystając ze sposobności uczestnicy warsztatów chcieliby serdecznie podziękować wszystkim organizatorom pobytu w Ostródzie, a szczególnie wiceprezesowi Zarządu Krajowego Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” panu Dariuszowi Piotrowi Bonisławskiemu, dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych panu Henrykowi Rybackiemu oraz bezpośrednim opiekunom panu Grzegorzowi Wróblowi i pani Elżbiecie Urbanowicz, a także wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania i przebiegu pobytu nauczycieli litewskich w Ostródzie.

 

Nauczyciele Szkół w rejonie wileńskim na Litwie.

 

logo
Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” w Ostródzie wraz z Zespołem Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie w dniach 23-28 października gościli 20 nauczycieli gimnazjów z rejonu wileńskiego na Litwie. Pedagodzy uczestniczyli w warsztatach metodycznych ,,Metody aktywne w nauczaniu i relacjach z rodzicami uczniów”, które prowadziła trenerka ODNSWP Pani Anna Chmielewska oraz ,,Syndrom wypalenia zawodowego i sposoby radzenia sobie ze stresem” z psychologiem, trenerem, panem Tomaszem Waleczko. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się z paletą metod aktywnych, które można wykorzystać w pracy szkolnej oraz przy spotkaniach z rodzicami uczniów. Drugi blok szkoleniowy obejmował zagadnienia psychologiczne dotyczące kwestii wypalenia zawodowego i skutecznych narzędzi do radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela.

Niezmiernie ważnym z punktu widzenia doskonalenia praktycznych aspektów procesu nauczania okazało się spotkanie studyjne z nauczycielami Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie. Pedagodzy z Litwy i Polski mieli okazję do wymiany doświadczeń edukacyjnych oraz nawiązania kontaktów, które zaowocowały bezpośrednią współpracą w zakresie podnoszenia kompetencji niezbędnych w pracy nauczycielskiej, jak również otwartym forum wymiany informacji, kwestią szczególnie istotną w dobie komunikacji globalnej.

Korzystając ze sposobności uczestnicy warsztatów chcieliby serdecznie podziękować wszystkim organizatorom pobytu w Ostródzie, a szczególnie wiceprezesowi Zarządu Krajowego Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” panu Dariuszowi Piotrowi Bonisławskiemu, dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych panu Henrykowi Rybackiemu oraz bezpośrednim opiekunom panu Grzegorzowi Wróblowi i pani Elżbiecie Urbanowicz, a także wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania i przebiegu pobytu nauczycieli litewskich w Ostródzie.

 

Nauczyciele Szkół w rejonie wileńskim na Litwie.