Warsztaty Lokalnego Ośrodka Metodycznego Chicago na XVI Zjeździe Nauczycieli Polonijnych w Orlando

W programie XIV Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Orlando na Florydzie, który w dniach 27-30 maja 2016 roku zgromadził blisko 250 nauczycieli oraz przedstawicieli polonijnych placówek edukacyjnych, nie zabrakło warsztatów prowadzonych przez liderki chicagowskiego Lokalnego Ośrodka Metodycznego.

Przedstawicielki ośrodka chicagowskiego przygotowały kilka różnorodnych zajęć dla nauczycieli uczących zarówno w młodszych, jak i w starszych klasach. „101 pomysłów na ciekawe lekcje historii”. Alicja Nawara z Urszulą Gawlik pokazały, w jaki sposób zainteresować historią Polski uczniów w różnym wieku. Inne zajęcia pod znakiem LOM-u przeprowadziła Anna Rosa, która przedstawiła wyniki badań socjolingwistycznych prowadzonych na grupie młodzieży polonijnej z Chicago. Prezentacja na temat fosylizacji i regresu języka polskiego u młodzieży dwujęzycznej pozwoliła sformułować wnioski na temat roli i pozycji języka polskiego w środowisku anglojęzycznym oraz strategii, jakie powinna podejmować szkoła w celu wzmocnienia pozycji języka polskiego i promowania dwujęzyczności.

Zajęcia prezentowane przez Lokalny Ośrodek Metodyczny Chicago wzbudziły zainteresowanie i pozwoliły nawiązać kontakty z mniejszymi ośrodkami polonijnymi, które potrzebują wsparcia metodycznego i są zainteresowanie współpracą z LOM w Chicago.

 

Anna Rosa

13334518_1020090101359365_713681819_o

13288496_1020089014692807_1240400132_o  13334852_1020091874692521_146074612_o 13340455_1020089151359460_1050869903_o 13340522_1020088191359556_4751499_o 13351216_1020089808026061_301714561_o