Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach poza Polską proponujemy Państwu webinarium „Literatura dla młodzieży w szkole polonijnej”, które odbędzie się w piątek 1.06.2018 r. o godz. 21.00 czasu polskiego.

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Cel szkolenia

Doskonalenie umiejętności rozwijania chęci do czytania u uczniów szkół polonijnych

Program szkolenia

1. Czytelnictwo u młodzieży – fakty i mity.
2. Terapeutyczna funkcja książek dla młodzieży.
3. Kryteria wyboru książek dla młodzieży.
4. Aktywizacja nastolatków (sposoby rozbudzania ciekawości nastolatka, ćwiczenia koncentracji i
pamięci, wykorzystywania ekspresji emocjonalnej i kanałów sensorycznych, wzbogacania
słownictwa, wzbudzania refleksji).
5. Przykłady dobrych praktyk.

Wykładowca:

Kinga Maciaszczyk – filolog polski, logopeda, psycholog. Pracuje jako nauczyciel języka polskiego w jednej ze szczecińskich szkół. Autorka programów pedagogicznych oraz projektów wymiany młodzieży.

Rekrutacja

Aby uczestniczyć w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego poniżej. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w webinarze otrzymają potwierdzenia drogą mailową.