Webinar: Literatura nie-dziecięca.

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach poza Polską proponujemy Państwu webinarium „Literatura dziecięca w szkole polonijnej”, które odbędzie się w czwartek 10.05.2018 r. o godz. 21.00 czasu polskiego.

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Cel szkolenia

Doskonalenie umiejętności rozwijania chęci do czytania u uczniów szkół polonijnych

Program szkolenia

  • sprawcza moc czytania
  • korzyści z obcowania z literaturą
  • dobór książek dla dzieci polonijnych
  • aktywizacja dzieci
  • literatura dziecięca

Wykładowca:

Kinga Maciaszczyk – filolog polski, logopeda, psycholog. Pracuje jako nauczyciel języka polskiego w jednej ze szczecińskich szkół. Autorka programów pedagogicznych oraz projektów wymiany młodzieży.

Rekrutacja

Aby uczestniczyć w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego poniżej. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w webinarze otrzymają potwierdzenia drogą mailową.