Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach poza Polską proponujemy Państwu webinarium „Tożsamość u dzieci dwujęzycznych”, które odbędzie się w czwartek 17.05.2018 r. o godz. 21.00 czasu polskiego.

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy na temat kształtowania się tożsamości i czynników wpływających na ten proces. Zrozumienie związku między tożsamością osobistą a tożsamością społeczną, narodową, kulturową. Nabranie świadomości o podwójnej tożsamości narodowej u dzieci polonijnych oraz poznanie związanych z tym czynników. Zdobycie wiedzy na temat możliwych trudności dzieci polonijnych związanych z ich poczuciem tożsamości.

Program szkolenia

  • Definicja tożsamości. Tożsamość osobista i narodowa/społeczna/kulturowa oraz związek między nimi.
  • Czynniki wpływające na proces kształtowania się tożsamości. Wpływ wielokulturowości, dwujęzyczności, mieszanego pochodzenia na poczucie tożsamości narodowej.
  • Możliwe trudności dzieci polonijnych związane z tożsamością oraz wspierająca postawa wobec tych trudności.

Wykładowca:

Berna Kartal – magister psychologii i trener umiejętności psychospołecznych, miękkich oraz kreatywności. Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Prowadzi warsztaty i szkolenia m.in. z komunikacji interpersonalnej, zarządzania stresem i emocjami, asertywności oraz kreatywności. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Małe Rzeczy w celu szerzenia psychoedukacji i udzielania pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Rekrutacja

Aby uczestniczyć w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego poniżej. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w webinarze otrzymają potwierdzenia drogą mailową.

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA. LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY.