W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinar „Jak pracować z uczniem jąkającym się?”. Webinar odbędzie się 6.12.2017 r. o godz. 21.00 czasu polskiego.

Program szkolenia:

Obejmuje zagadnienia z zakresu identyfikacji niepłynności mowy,  sposobów wsparcia ucznia jąkającego się w szkole oraz współpracy z rodziną ucznia.

Celem szkolenia

Jest przedstawienie nauczycielom specyfiki jąkania oraz zwrócenie uwagi na potrzeby ucznia z niepłynnością mowy.

Uczestnicy szkolenia

dostają certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Wykładowca:

Ewa Rucińska – logopeda, terapeuta. Ukończyła logopedię na Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Na co dzień pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, z wadami wymowy i niepłynnością mowy.

REKRUTACJA ZAKOŃCZON

Projekt finansowany jest ze środków MEN na Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.