Webinarium „Uczeń z niedosłuchem w mojej klasie”

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium „Uczeń z niedosłuchem w mojej klasie”, które odbędzie się w czwartek 26.10.2017 r. o godz. 21.00 czasu polskiego.

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Cel szkolenia: zapoznanie z metodami i technikami pracy z dzieckiem niedosłyszącym.
Usprawnienie funkcjonowania dziecka z niedosłuchem w grupie szkolnej.

Program szkolenia: 

  1. Diagnoza audiologiczna i pedagogiczna dziecka z niedosłuchem.
  2. Terapia dziecka z niedosłuchem.
  3. Funkcjonowanie dziecka z niedosłuchem w klasie.

Wykładowca:

Sonia Knozowska – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Logopeda, surdologopeda, neurologopeda. Pracuje z dziećmi – niemowlętami, z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym oraz z pacjentami dorosłymi z problemami głosowymi oraz z niedosłuchem. Specjalizuje się w terapii dzieci autystycznych, z wadami genetycznymi i opóźnieniami rozwojowymi.

REKRUTACJA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

RUTACJA

Projekt finansowany jest ze środków MEN na Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.