W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu cykl 5 webinarów „Wybrane elementy nauczania języka polskiego jako obcego”. Webinary będą odbywać się we wtorki o godzinie 21.00 czasu polskiego, począwszy od 17.10, 24.10, 31. 10, 7.11, 14.11. Uczestnictwo obejmuje cały kurs.

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Cel szkolenia: zapoznanie z wybranymi elementami nauczania języka polskiego jako obcego

Program szkolenia: 

  1. Mówienie (komunikacja)
  2. Słuchanie
  3. Czytanie
  4. Pisanie
  5. Odpowiedź na pytanie: jak łączyć ćwiczenia, aby zapewnić naturalność komunikacyjną w nauczaniu – podsumowanie cyklu szkoleniowego.

Wykładowca:

Agata Zakrzewska-Okrojek – 

W latach 2008-2013 studiowała filologię polską ze specjalizacją nauczycielską i glottodydaktyczną na Uniwersytecie Łódzkim. W trakcie studiów zaczęła pracować w łódzkich szkołach prywatnych ucząc języka polskiego gimnazjalistów oraz języka polskiego jako obcego. Misją Agaty jest tworzenie ciekawych i kreatywnych pomysłów do wykorzystania na lekcjach języka obcego, polskiego, również polskiego jako obcego.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Projekt finansowany jest ze środków MEN na Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.