Webinarium „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu historii”

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu historii„, które odbędzie się w czwartek 28.06. o godz. 21.00 czasu polskiego (1,5 h).

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Cel szkolenia:

– zapoznanie uczestników z możliwościami w zakresie wykorzystania
nowoczesnych technologii informacyjnych – infotechnologii (IT) w procesie
nauczania historii na każdym etapie realizacji zajęć;
– nabycie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie metodyki
przygotowywania prezentacji multimedialnych;

Program szkolenia: 

1. Pojęcie i różnorodność infotechnologii (IT);
2. Infotechnologie w edukacji – uczenie skuteczne i efektywne (?)
3. Infotechnologie a przeszłość;
4. Analiza i praktyczne przykłady możliwości różnych narzędzi związanych z infotechnologiami pod
kątem nauczania historii;
5. Wykorzystywanie prezentacji multimedialnych jako pomocy dydaktycznej – teoria i praktyka

Wykładowca:

dr Michał Bogacki –historyk, popularyzator kultury, muzealnik. Pracował jako nauczyciel historii w szkole podstawowej, nauczyciel akademicki, szkoleniowiec, obecnie dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Były współorganizator różnorodnych wydarzeń o charakterze popularyzatorsko-edukacyjnych (m.in. Festiwalu Słowian i Wikingów „Wolin-Jómsbog-Vineta) oraz popularno-naukowych. Prowadzi szkolenia w zakresie edukacji historycznej, funkcjonowania instytucji kultury, wykorzystania dziedzictwa kultury. Jest realizatorem różnorodnych projektów w zakresie popularyzacji historii. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących m.in. współczesnych form prezentacji dziedzictwa historycznego.

REKRUTACJA

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO ODNSWP