Polish-alphabet

W dniach 23-27 sierpnia w Sopocie odbędzie się szkolenie pod hasłem:  „Wiedza o kulturze polskiej, metodyka nauczania języka polskiego”. Udział w warsztatach weźmie blisko 30 uczestników z Białorusi.  Nauczyciele będą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu:

-Neurodydaktyki :  poznanie pracy mózgu jako koniecznej wiedzy w pracy dydaktycznej – jak uczy się mózg – między intuicją, doświadczaniem, a wiedzą; uczeń słuchacz – uczeń badacz; style uczenia się; motywacja zewnętrzna i wewnętrzna – prowadząca dr Aneta Lewińska

-Kształtowania sprawności ortograficznej poprzez działania praktyczne: poznanie metody polisensorycznego nauczania ortografii; poznanie strategii czytania; ludyczność w nauce ortografii języka polskiego; neuropsychologiczne podstawy rozumienia tekstu – prowadząca dr Zofia Pomirska

-Pracy na lekcjach języka polskiego na różnych poziomach edukacyjnych: – metody pracy z tekstemliterackim na różnych poziomach edukacji szkolnej; planowanie pracy nauczyciela w świetle nowej formuły egzaminu maturalnego na różnych poziomach edukacji szkolnej, elementy tutoringu wspierające ucznia w nauce języka polskiego – prowadząca mgr Krystyna Bieniewska

Harmonogram Sopot

Warsztaty poprowadzą metodycy z Sopockiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Szkolenie realizowane jest przez Pomorski Oddział SWP w Sopocie w ramach zadania publicznego: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”.

 

 

logo
Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”