Wizyta studyjna nauczycieli z Czech „Śladami Kopernika”

25 nauczycieli ze szkół z polskim językiem nauczania z Zaolzia wzięło udział w czterodniowym pobycie studyjnym w dniach 28–31.10.2015. Został on przygotowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Ostródzie. Grupa była zakwaterowana w Domu Polonii w Ostródzie. Cel wyjazdu to pogłębienie wiadomości nauczycieli dotyczących Mikołaja Kopernika, jego życia i pracy.

W środę 28.10. w drodze do Ostródy nauczyciele zwiedzili Toruń. Poznali najważniejsze zabytki oraz historię miasta, w którym urodził się Mikołaj Kopernik. W godzinach wieczornych uczestnicy wizyty przybyli do Olsztyna, gdzie obejrzeli projekcję w planetarium oraz zaznajomili się z wystawą w wieży obserwacyjnej.

Czwartek 29.10. rozpoczęto od zwiedzeniem zamku w Lidzbarku Warmińskim. W godzinach popołudniowych grupa zwiedziła zamek i starówkę w Olsztynie. Podczas gry symulującej życie różnych rzemieślników zgłębiano tajniki gospodarki średniowiecznej.

Piątkowy poranek nauczyciele spędzili we Fromborku. W muzeum zapoznano się z wieloma zabytkami związanymi z samym Mikołajem Kopernikiem, jak również z czasami w których żył. W katedrze zobaczono grób astronoma i wysłuchano fascynującej opowieści o jego poszukiwaniach. Dzięki wspaniałej pogodzie kadra nauczycielska podziwiać mogła wspaniałe widoki z wieży, z której obserwował niebo słynny astronom. W godzinach popołudniowych uczestnicy wyjazdu obejrzeli lekcję na temat Mikołaja Kopernika w szkole podstawowej w Lubawie. Dzień zakończono w obserwatorium astronomicznym w Truszczynach, gdzie uczestnicy otrzymali z rąk wiceprezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pana Piotra Bonisławskiego zaświadczenia o uczestnictwie w wizycie studyjnej.

W sobotę rano 31.10.2015 grupa wyruszyła w drogę powrotną. Do Czeskiego Cieszyna dotarła w godzinach wieczornych.

Program pobytu był bardzo bogaty i starannie przygotowany. Wszyscy uczestnicy wzbogacili swoje wiadomości nie tylko na temat astronoma, który wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię, ale również poznali wiele wątków z historii Polski. Uzyskane informacje jak również doświadczenia z pobytu na pewno pomogą nauczycielom w przygotowaniu ciekawych zajęć dla zaolziańskich uczniów.

W imieniu uczestników dziękuję dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” panu Piotrowi Bonisławskiemu za przygotowanie wizyty i zaproszenie grupy do Ostródy. Podziękowania należą się również wszystkim osobom, które przygotowały program i troszczyły się o kadrę nauczycielską.

mgr Barbara Smugala

Przewodnicząca Zarządu Towarzystwa Nauczycieli Polskich

w Republice Czeskiej w Czeskim Cieszynie

logo
Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”