Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Tworzymy warunki na rzecz rozwoju kompetencji psychologicznych i pedagogicznych nauczycieli polskich pracujących poza Polską.

Poprzez realizowane programy szkoleniowe i projekty wspieramy nie tylko edukację przedmiotową ale w szczególny sposób staramy się wzbogacić warsztat nauczyciela o propozycje dotyczące:

 1. Pomocy dzieciom i ich rodzinom w przechodzeniu trudnych symptomów emigracji,
 2. Budowania poczucia więzi w rodzinach i grupach rówieśniczych,
 3. Rozumienia i zaspakajania potrzeb dzieci i młodzieży
 4. Wspierania poczucia własnej wartości
 5. Przeciwdziałaniu wykluczeniu ze względu na narodowość, cenzus majątkowy – jak nie być „obcym” i radzić sobie z „szokiem” kulturowym
 6. Rozumienia różnic kulturowych i ich akceptacji
 7. Rozumienia i radzenia sobie ze zmianami wywołanymi migracją
 8. Stosowania pomocy w procesie integracji z krajem pobytu bez rezygnacji z wartości ojczystych – jak dać dzieciom „korzenie i skrzydła”
 9. Niwelowania różnić wynikających za zaburzeń, dysfunkcji rozwojowych i nabytych, takich jak dysleksja, zaburzenia zachowania czy też problemy z kształtowaniem prawidłowej wymowy.

Szczególnym naszym zadaniem jest promocja dwujęzyczności jako rozwojowego zasobu młodych ludzi, dającego przepustkę do życia i pracy w grupie współczesnych, nowoczesnych społeczności.

Uważamy, że dwujęzyczność to:

 • Większa konkurencyjność na rynku pracy
 • Wsparcie rozwoju wielorakich inteligencji młodego człowieka, większa „plastyczność” mózgu
 • Łatwiejszy dostęp do dóbr kultury
 • Łatwość w adaptacji do zmieniających się warunków pracy i życia
 • Profilaktyka chorób zwyrodnieniowych centralnego układu nerwowego

Dochodzenie do dwujęzyczności to trening zaradności i efektywności na całe życie.

Dodaj komentarz