Szkolenie nt dwujęzyczności uczniów w szkołach polonijnych z logopedą w Neapolu

„Dwujęzyczność w teorii i w praktyce” – Neapol 3.12.2016 r.
Trzecie lokalne szkolenie metodyczne w ramach budowania LOM we Włoszech.

Szkolenie miało miejsce w Sobotniej Szkole Kultury i Języka Polskiego w Lago Patrii.

Po przywitaniu uczestników, organizatorka warsztatów, Anna Smolińska opowiedziała o nowopowstających strukturach LOM zachęcając obecnych do zaangażowania się w budowanie własnych struktur lokalnego wsparcia przy współpracy z ODNSWP.
Następnie, zgodnie z programem, rozpoczęły się zaplanowane sesje wykładowe. Część dydaktyczną poprowadziła polsko – włoska logopeda, mgr slawistyki Iga Alicja Gujska.
Uczestnicy zapoznali się z elementami teorii dotyczącej dwujęzyczności oraz uzyskali cenne wskazówki, kiedy dziecko z problemami mowy należy wysłać do specjalisty.
W dalszej części szkolenia odbyły się warszaty poświęcone profilaktyce logopedycznej, dzięki której można wspierać rozwój mowy, usprawnianie narządów artykulacyjnych i treningu słuchu fonematycznego i które można stosować podczas zajęć polonistycznych. Po części teoretycznej uczestnicy asystowali w lekcji pokazowej w grupie heterogenicznej A0 i A1 obserwując praktyczne zastosowanie uzyskanych wskazówek.