Zaczaruj literaturą. Techniki zdalnego nauczania literatury.

Szanowni Państwo,

zapraszamy na szkolenie online: Zaczaruj literaturą. Techniki zdalnego nauczania literatury. , które odbędzie się w dniu 06.04.2020r., o godzinie 18:00 (czasu polskiego)

Treści programowe:

Warsztat ma na celu pokazanie technik zdalnego nauczania literatury z wykorzystaniem narzędzi online. W ramach webinaru dydaktycy poznają metodologię synchronicznego nauczania, pozwalającą na tutorski model kontaktu z uczniami. Założeniem szkolenia jest stworzenie e-warsztatu  dydaktyka opartego na praktycznych rozwiązaniach edukacyjnych.

Kurs dedykowany jest do nauczycieli ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

  • W jaki sposób stworzyć e-lekcję z języka polskiego (m. in. Zoom, Loom, Google Classroom, ClassroomScreen, Jamboard),
  • W jaki sposób wykorzystać e-techniki uczenia na odległość w edukacji polonistycznej,
  • W jaki sposób  zorganizować lekcje online, które uwzględniają indywidualną i grupową specyfikę pracy z uczniem,
  • Jak przenieść tradycyjne rozwiązania edukacyjne do przestrzeni cyfrowej,
  • Jakie narzędzia internetowe można wykorzystać w pracy z tekstem,
  • W jaki sposób tworzyć własne materiały edukacyjne i e-tutoriale (m. in. Google Drive, EdPuzzle, Kahoot, Quizlet, Storybird, Padlet),
  • Jakie nowoczesne media pomogą przeprowadzić uczniów przez podstawę programową,
  • Jak sprawdzać wiedzę i oceniać w nauczaniu niestacjonarnym,

Szkolenie poprowadzi dr Karolina Szymborska – dydaktyk, koordynator projektu „Razem dla Edukacji” dotyczącego wymian partnerskich między szkołami w Polsce i nauczającymi języka polskiego za granicą z Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, adiunkt w Kolegium Literaturoznawstwa na Uniwersytecie w Białymstoku.

UCZESTNICY

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest akredytowaną niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają elektroniczny imienny i numerowany certyfikat oraz prezentację.

OPŁATY

-koszt udziału w szkoleniu to 29,99zł

ILOŚĆ MIEJSC  jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność wpłat.

REKRUTACJA

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza rekrutacyjnego, wpłatę PayPalem (przycisk pod formularzem – możliwość zapłaty kartą kredytową przez PayPal) lub przelewem oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres szkolenia.odnswp@gmail.com.

Dane do przelewu:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda
14 2490 0005 0000 4600 7271 8358, Swift : ALBPPLPW

W tytule przelewu należy wpisać nazwę szkolenia oraz jego datę.

UWAGA! Linki do szkolenia wyślemy 06.04.2020 najpóźniej około godziny 16:00.

Zapłać przez PayPal

Choose currency

Enter amount

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com