Szanowni Państwo,
za nami kilka miesięcy realizacji programu wsparcia metodycznego nauczycieli polonijnych prowadzonego w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkolenia i  konferencje przygotowane i przeprowadzone przez nasz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we  współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi zgromadziły już ok. 600 pedagogów, którzy doskonalili swoje umiejętności m.in. z zakresu aktywnych metod nauczania, dwujęzyczności czy nowoczesnych technologii.

Tak jak mieliśmy w planie, wokół naszego 4 osobowego zespołu odpowiedzialnego za organizację, programy, finanse, rozliczenia i  ewaluację, udało nam się zgromadzić do stałej współpracy grupę wspaniałych, profesjonalnych, kompetentnych ekspertów, w tym twórcę tzw. metody krakowskiej w nauczaniu panią prof. Jagodę Cieszyńską, Zdzisława Hofmana – eksperta i trenera zajmującego się m.in. aktywnymi metodami nauczania, Sławomira Prusakowskiego – psychologa pomagającego usprawniać komunikację i rozwiązywać problemy w pracy z grupą czy rodzicami, Anetę Nott- Bower z Manchesteru i Katarzynę Czyżycką z Hamburga- specjalistów z zakresu logopedii, terapii i nauczania dzieci dwujęzycznych. Łącznie współpracuje z nami ok. 20 wykładowców, trenerów i terapeutów z kraju i zagranicy, co sprawia, że w naszej ofercie edukacyjnej każda placówka może znaleźć coś przydatnego dla siebie. Od początku działalności nieustannie monitorujemy nasza pracę w procesie ewaluacji, która stanowi dla nas bardzo ważne źródło informacji przydatnych do utrzymywania wysokiej jakości naszej pracy. W tym celu współpracujemy z profesjonalną firmą badającą na nasze zlecenie m.in. wpływ szkoleń na jakość pracy nauczycieli.

Wstępnie podsumowując pierwszy rok realizacji projektu wsparcia metodycznego ,nie sposób nie podzielić się wrażeniem jakie zrobiła na nas otwartość na proces doskonalenia środowisk oświaty polonijnej i polskiej za granicą. Angażowanie czasu, środków finansowych (dojazdy, zwolnienia z pracy) przy jednoczesnym entuzjazmie i wysokim poziomie absorpcji przekazywanych treści, budzi nasze uznanie i szacunek – tym bardziej, że tegoroczny program szkoleń jest realizowany w bardzo krótkim okresie czasu, co powoduje różne utrudnienia zarówno dla organizatorów jak i odbiorców.

Mamy nadzieję, że powyższe doświadczenia i potencjał będziemy mogli spożytkować zgodnie z Państwa oczekiwaniami w przyszłym roku, do czego chcemy się dobrze przygotować. Żeby nasze przemyślenia i koncepcje, które będziemy chcieli zawrzeć w ofercie do kolejnej edycji konkursu na wsparcie metodyczne, odpowiadały w maksymalnie dużym stopniu Państwa potrzebom, prosimy o zgłaszanie do nas propozycji organizacji szkoleń, warsztatów i  konferencji metodycznych w 2015 roku. Wypełnione druki prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres warsztaty.ostroda@gmail.com do końca grudnia.

Z wyrazami uznania
Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Dariusz Piotr Bonisławski

 

Pismo przewodnie
Wniosek ODN 2015