Zdalne szkolenia dla grup nauczycieli

W ramach oferty proponujemy Państwu szkolenia on-line tylko dla Waszej grupy. Cenę i termin każdego szkolenia uzgadniamy indywidualnie, dlatego prosimy o kontakt: odnswp@swp.org.pl lub k.czyzycka@swp.org.pl

Oferujemy następujące szkolenia:

 1. Efektywna ewaluacja – szkolenie online

W programie:

 • Jak prowadzić ewaluację w szkole – szybko, łatwo i użytecznie dla całej społeczności szkolnej
 • Niestandardowe metody ewaluacji – jako sposób na zaangażowanie w ewaluację uczniów
 • Praktyczne wskazówki, jak zarządzać procesem ewaluacji, by budować wokół niego akceptację i wspomagać ewaluacją procesy wprowadzania zmian w szkole

Szkolenie prowadzi Beata Ciężka, która od 1995 roku zajmuje się ewaluacją pracując jako niezależny ewaluator. Specjalizuje się w realizacji i ewaluacji projektów edukacyjnych oraz analizach eksperckich. Jest autorką i realizatorską szkoleń z zakresu ewaluacji, była wieloletnim wykładowcą na studiach podyplomowych z ewaluacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Handlowej. Wspiera szkoły i placówki oświatowe w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznych oraz wdrażaniu projektów rozwojowych.

2. Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach

W programie :

 • Dwujęzyczność – definicja pojęcia
 • Dziecko migrujące – definicja pojęcia
 • Odpowiedzi na pytania od uczestników zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Czyżycka – logopeda dzieci dwujęzycznych, dyrektor programowy i trener Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

3 .Jak ciekawie uczyć literatury? Escape room jako metoda edukacyjna

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 •  Skąd pochodzi gra, na czym dokładnie polega i jak ją dobrze zorganizować, aby czerpać z niej korzyści metodyczne.
 • Jak może zainteresować uczniów do zaangażowania się w naukę języka polskiego?
 •  Uczestnicy poznają również metodologię budowania pokoju zagadek, czyli jak tworzyć zadania i skąd czerpać inspiracje.
 • Zapoznają się również z przykładowym scenariuszem lekcji języka polskiego, który można zaadaptować do własnych zajęć oraz jak zastosować escape room w projektach

Szkolenie poprowadzi dr Karolina Szymborska – dydaktyk, koordynator projektu „Razem dla Edukacji” dotyczącego wymian partnerskich między szkołami w Polsce i nauczającymi języka polskiego za granicą z Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, adiunkt w Kolegium Literaturoznawstwa na Uniwersytecie w Białymstoku.

4. Lekcje on-line z wykorzystaniem narzędzi TIK – szkolenie d

Zdalne nauczanie to wyzwanie dla uczniów i nauczycieli!
Uczestnicy webinarów dowiedzą się jak efektywnie zastosować narzędzia TIK w pracy z uczniami podczas lekcji on-line i metodą e-learningową.
Program spotkania:
 • jak zaplanować lekcję on-line?
 • jakich narzędzi/aplikacji użyć, aby lekcja zapadła w pamięć? (efektywne TIKi)
 • jak aktywizować uczniów? – burza mózgów/mapa myśli on-line                                                                                     – gry i ćwiczenia interaktywne                                                                                               – grywalizacja
 • w jaki sposób weryfikować wiedzę uczniów w wirtualnej klasie i poza nią

Zajęcia odbędą się w dwa dni:

Szkolenie poprowadzi Justyna Bereza – Polonijny Nauczyciel Roku 2017 w kategorii szkół społecznych. Entuzjastka aktywizujących metod nauczania oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy z uczniami.Nauczyciel w Akademii Języka Polskiego w Manchester, NJ.

5. Nauczanie zdalne – szkolenie dwutygodniowe

W programie:

Proponujemy Państwu trzy interaktywne warsztaty praktyczne, w których to Państwo będziecie uczniami! Będziecie mieli możliwość zobaczenia lekcji na żywo, uczestniczenia w niej (praca na wirtualnej tablicy), ale także (dla chętnych) samodzielnego poprowadzenia kawałka lekcji. A może i więcej? 🙂 Podczas drugiego warsztatu pokażemy Wam możliwości e-learningu, ale także damy dostęp do platformy, byście sami mogli spróbować podziałać na niej – wysłać materiały na serwer i przygotować pierwszą lekcję.

Szkolenie prowadzi Katarzyna Czyżycka – dyrektor programowy ODN SWP od 2013 roku pracująca zdalnie z dziećmi.

6. Kreatywny nauczyciel, czyli jak i po co rozwijać twórczy potencjał ucznia

Treści programowe:

* Czym jest kreatywność?
* Kreatywność a twórczość
* Co to znaczy myśleć twórczo?
* Co hamuje i tłamsi nasz twórczy potencjał?
* Kreatywność w szkole
* Czynniki wspierające twórczy potencjał ucznia
* Rola nauczyciela w stymulowaniu kreatywności ucznia
* Trening twórczości

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Władyka – polonistka, glottodydaktyk, metodyk nauczania. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Dramy Stosowanej w Warszawie, redaktor naczelna magazynu edukacyjnego „Razem Młodzi Przyjaciele” wydawanego w Londynie. Członkini Stowarzyszenia National Drama (UK). Od ponad 10 lat uczy języka polskiego jako obcego i drugiego w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów certyfikatowych oraz GCSE i A level z języka polskiego. Prowadzi również warsztaty metodyczne dla nauczycieli z zakresu pedagogiki twórczości i dramy edukacyjnej.

7. Polisensoryczne zabawy matematyką w domu

Program szkolenia:

Czy matematyka może być wielozmysłowa?

Dla małych i nieco większych – kilka propozycji gier/zabaw matematycznych, które stymulują nie tylko zmysł wzroku.

Celem szkolenia

Jest umiejętność pracy z dziećmi wykorzystując uczenie polisensoryczne.

Zajęcia poprowadzi: Magdalena Marekwia – pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, terapeuta pedagogiczny, pasjonatka matematyki, którą cieszy możliwość „zarażania” dzieci i dorosłych radością z zabaw z matematyką. Prowadzi warsztaty dotyczące matematyki i innych nauk ścisłych przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej głównym zainteresowaniem naukowym są trudności i uzdolnienia uczniów w dziedzinie matematyki, nad przebiegiem i stymulacją rozwoju myślenia matematycznego oraz zagadnieniem motywacji do uczenia się tej dziedziny.

8. Lekcja pokazowa on-line

Program szkolenia będzie obejmował treści z zakresu Świąt Wielkanocnych, ale jednocześnie będzie klasyczną lekcją pokazową. Będą mogli Państwo poczuć się jak uczniowie w czasie nauczania zdalnego. Lekcja będzie lekcją modelową, będzie pokazywała w jaki sposób aktywować ucznia przez komputer oraz w jakich proporcjach powinien się on angażować on-line, a w jakich e-learningowo. Korzystać będziemy z materiałów dostępnych w sieci na zasadzie CC. Wszystkie materiały, z których uczeń powinien korzystać w czasie tej lekcji prześlemy Państwu mailem.

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Czyżycka – dyrektor programowy ODN SWP, logopeda od 2013 roku prowadzi terapię logopedyczną oraz lgrupowe i indywidualne lekcje języka polskiego dla dzieci dwujęzycznych on-line.

9. „Piosenka ci nie da zapomnieć” – wykorzystanie piosenki w rozwijaniu sprawności rozumienia ze słuchu

W programie:

-o różnorodnych zastosowaniach piosenki na zajęciach języka polskiego jako obcego, jak i o ograniczeniach;
-o technikach przygotowujących do słuchania ze zrozumieniem;
-o technikach aktywnego słuchania oraz rozwijania innych sprawności językowych;
-o sposobach rozwijania kompetencji socjo-kulturowej przy wykorzystaniu piosenek.

Szkolenie poprowadzi Magdalena Dębowska – glottodydaktyk, lektor języka polskiego jako obcego, doradca metodyczny Lokalnego Ośrodka Metodycznego w Hiszpanii, nauczycielka w szkołach polonijnych w Hiszpanii.

10. E-historia, czyli jak zdalnie nauczać o przeszłości?

Treści programowe:

Słuchacze szkolenie dowiedzą się jak tworzyć przykładową lekcję na platformie e-learningowej. Jak wykorzystywać zasoby pakietu edukacyjnego Dawniej To Było. Przegląd zasobów internetowych pomocnych w nauczaniu historii.

Pakiet edukacyjny „Dawniej To Było”

Szkolenie poprowadzi Ilona Szliter – Wyzińska, nauczyciel historii w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Wiedniu, Polonijny Nauczyciel Roku 2017

11. Testowanie na ekranie 

W programie:
Podczas szkolenia omówimy możliwości Google Forms oraz pokażemy możliwości jego wykorzystania na Google Classroom.
Szkolenie poprowadzi Katarzyna Czyżycka – dyrektor programowy ODN SWP, logopeda od 2013 roku prowadzi terapię logopedyczną oraz grupowe i indywidualne lekcje języka polskiego dla dzieci dwujęzycznych on-line.
12.  Dysleksja u przedszkolaka

 

Program szkolenia

obejmie informacje o tym, w jakie objawy u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mogą być pierwszymi oznakami dysleksji. Trener odpowie także na pytanie: jak pomóc dziecku przed diagnozą.

Szkolenie poprowadzi dr Rafał Młyński – glottodydaktyk, logopeda – praktyk.

13. Zaczaruj literaturą. Techniki zdalnego nauczania literatury.

Treści programowe:

Warsztat ma na celu pokazanie technik zdalnego nauczania literatury z wykorzystaniem narzędzi online. W ramach webinaru dydaktycy poznają metodologię synchronicznego nauczania, pozwalającą na tutorski model kontaktu z uczniami. Założeniem szkolenia jest stworzenie e-warsztatu  dydaktyka opartego na praktycznych rozwiązaniach edukacyjnych.

Kurs dedykowany jest do nauczycieli ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.

Szkolenie poprowadzi dr Karolina Szymborska – dydaktyk, koordynator projektu „Razem dla Edukacji” dotyczącego wymian partnerskich między szkołami w Polsce i nauczającymi języka polskiego za granicą z Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, adiunkt w Kolegium Literaturoznawstwa na Uniwersytecie w Białymstoku.

14. Mama i tata to nie są roboty. Lekcja pokazowa on-line.

Treści programowe:

W ramach warsztatu  nasza trenerka przedstawi kilka propozycji na ciekawą lekcję on-line dla najmłodszych. Będą więc zgadusy – rebusy i pantomima. Pokaże moc piktogramów oraz ciekawe zabawy aktywizujące. Można też będzie zostać mistrzem ortografii.

Szkolenie poprowadzi Aneta Matyszczyk – doradca metodyczny LOM w Nowym Jorku, nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki.

15. Rozpoznawanie wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym

Program szkolenia:

Obejmuje zagadnienia z anatomii twarzy, układu aparatu artykulacyjnego, definicji wad wymowy i korygowania ich.

Celem szkolenia

Jest przedstawienie nauczycielom prawidłowego rozwoju głosek w języku dziecka, uczulenie na pojawianie się dyslalii oraz profilaktyka wad wymowy.

Wykładowca:

Hanna M. Górna – logopeda kliniczny. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje z dziećmi dwujęzycznymi z różnymi trudnościami komunikacyjnymi oraz rozwojowymi. Przy okazji prowadzonych zajęć bada temat rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych. Pracuje w Anglii.

16. Zamiast live`a – jak pozostać blisko ucznia. ABC nagrywania lekcji

Celem szkolenia jest nabycie przez Państwa umiejętności nagrywania kilkuminutowych lekcji komórką lub innym urządzeniem domowym (np. laptopem).

Szkolenie poprowadzi Edyta Gierycz współzałożyciel, dyrektor i nauczyciel polonijny Szkoły Polskiej w Katarze im. Witolda Pileckiego, trener Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP. Entuzjastka innowacji w edukacji oraz wychowania dwujęzycznego.

17. Zakodowana matematyka – wykorzystanie kodowania w edukacji matermatycznej w przedszkolu i klasach I-III

Program szkolenia:

Szkolenie, w którym omówiony zostanie związek pomiędzy kodowaniem a edukacją matematyczną, a także szereg propozycji, które umożliwią wzajemne uatrakcyjnienie kodowania i edukacji matematycznej.

Wykładowca:

Zajęcia poprowadzi: Magdalena Marekwia – pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, terapeuta pedagogiczny, pasjonatka matematyki, którą cieszy możliwość „zarażania” dzieci i dorosłych radością z zabaw z matematyką. Prowadzi warsztaty dotyczące matematyki i innych nauk ścisłych przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej głównym zainteresowaniem naukowym są trudności i uzdolnienia uczniów w dziedzinie matematyki, nad przebiegiem i stymulacją rozwoju myślenia matematycznego oraz zagadnieniem motywacji do uczenia się tej dziedziny.

18. Wsparcie psychologiczne rodzin w czasie pandemii

W programie warsztatów:

– Emocje u dziecka w czasie pandemii
– Wsparcie rodzin
– Odpowiedzi na pytania od uczestników zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie poprowadzi Małgorzata Tandt – Nowak, psycholog, coach, zajmująca się wsparciem rodzin. Na co dzień praktykuje we Francji.

19. Logorytmika. Metoda rytmu i słowa

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do mózgowej organizacji mowy
 • Historia metody
 • Cele logorytmiki
 • Rodzaje ćwiczeń w logorytmice
 • Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć
 • Zabawy logorytmiczne w praktyce

Na szkoleniu, oprócz solidnej podstawy teoretycznej, dowiedzą się Państwo jak układać zajęcia w oparciu o metodę logorytmiki. Zaproponujemy Państwu ćwiczenia, które będą Państwo mogli wykorzystać podczas zajęć. Zaproponowane zabawy logorytmiczne mogą nie tylko ciekawie urozmaicać zajęcia, ale też usprawniać funkcje słuchowe i ruchowe u dzieci, rozwijać koordynację, uwrażliwiać na aspekty prozodyczne mowy czy stymulować myślenie przyczynowo-skutkowe.

Wykładowca:

Klaudia Kurjan, Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrocławiu na wydziale Fortepianu, Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia we Wrocławiu na wydziale Rytmiki, którą ukończyła z wyróżnieniem. Ukończyła certyfikowany kurs logorytmiki, terapii ręki, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Uczestniczka Ogólnopolskich Warsztatach Rytmicznych w Pile, warsztatach improwizacji fortepianowej oraz metodyki nauczania rytmiki.

Zawodowo instruktor rytmiki we wrocławskich placówkach oświatowych, instruktor zajęć muzycznych w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

20. A to Polska właśnie! Adaptacja małych Polaków wracających z zagranicy i małych cudzoziemców do realiów życia w Polsce

Celami szkolenia są:

 • przygotowanie nauczycieli i środowiska szkolnego do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym,
 • umiejętność rozmowy z rodzicami dzieci cudzoziemskich i migrujących na temat kwestii ich rozwoju emocjonalnego,
 • umiejętność rozpoznania problemów ucznia wielokulturowego i sposób przeciwdziałania im (trudności z adaptacją społeczną i integracją grupową)

Szkolenie poprowadzi prof. Halina Grzymała – Moszczyńska – profesor psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zawodowo zajmuje się powrotami oraz migracjami. Autor badań naukowych i projektów związanych z dziećmi powracającymi.

21. Analiza i synteza wzrokowa a nauka czytania u dzieci z dysleksją

Program szkolenia obejmuje:

 • definicję analizy i syntezy wzrokowej
 • opis prawo- i lewooczności
 • omówienie najczęstszych problemów z analizą i syntezą wzrokową
 • wpływ lewooczności na naukę czytania u dzieci lewoocznych

Szkolenie poprowadzi dr Rafał Młyński – glottodydaktyk, logopeda – praktyk.

22. Emocje w wirtualnym świecie

23. Drama w procesie nauczania w przedszkolu

 

Każdy inny temat wybrany przez Państwa!

Zapraszamy do kontaktu: odnswp@swp.org.pl