„Mowa rodzinna niechaj będzie prosta” podpowiada Czesław Miłosz i choć oczywiście nie ma on na myśli wymowy, bo przesłanie „Traktatu poetyckiego” jest niebagatelnie głębsze, to jednak trudno nie zgodzić się, że język polski pełen jest pułapek artykulacyjnych i trudnych do wymowy dźwięków.

Wady wymowy jednoznacznie kojarzą się z interwencją logopedyczną, stawia się wręcz znak równości: LOGOPEDA = WADY WYMOWY. Choć tak naprawdę korygowanie wymowy jest ostatnim etapem pracy logopedy, to właśnie nieprawidłowy sposób realizacji dźwięków języka, jest najczęstszym powodem szukania pomocy logopedycznej wśród rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Nierzadko podczas diagnozy logopedycznej, okazuje się jednak, że sposób w jaki dziecko realizuje (bądź nie realizuje) dany dźwięk, to tylko jeden z problemów.

Nie zawsze nieprawidłowy sposób realizacji danej głoski, będzie wadą wymowy. Czasami jest to niedokończony lub opóźniony (mowa o dwóch różnych rozpoznaniach) rozwój artykulacji. Należy podkreślić, że w przypadku wady wymowy występują deformacje głosek. Dziecko substytuuje dźwięki, których nie potrafi wymówić, dźwiękami spoza systemu językowego (lub spoza systemów językowych, jeżeli mówimy o dzieciach dwujęzycznych), zmieniając sposób lub/i miejsce artykulacji tejże głoski. Wada wymowy może zatem wystąpić w każdym wieku, zarówno u 3-latka jak i 7-latka. Najczęściej też, nie ma jednej przyczyny. Tak rozumiana wada wymowy, prawie nigdy nie jest problemem izolowanym, a zwykle oznaką problemu, tkwiącego w którymś z elementów narządu głosowego. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy o wadach wymowy będziemy mówić w kontekście dwujęzyczności.

Na aspekt prawidłowej wymowy zwracamy (rodzice, nauczyciele) szczególną uwagę, tym bardziej jeśli wychowujemy dzieci poza granicami Polski. Mamy bowiem świadomość, że język to nie tylko komunikacja, ale także tożsamość.

tekst: Hanna M. Górna

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o wadach wymowy i o tym, jak im zapobiegać, zapraszamy na webinar Hanny M. Górnej – autorki powyższego artykułu – już w poniedziałek 15/05/2017 o 21:00  oraz  (USA webinar) 17/05/2017 o 23:59 czasu polskiego.

Koszt webinaru to 50 PLN w dniu 15 maja i 80 PLN w dniu 17 maja. Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać potwierdzenie wpłaty na adres szkolenia.odnswp@gmail.com Wpłaty należy dokonać na konto:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda

14 2490 0005 0000 4600 7271 8358

W przypadku osób chcących skorzystać z systemu PayPal, prosimy o kontakt: szkolenia.odnswp@gmail.com