Z Kopernikiem przez świat

Szanowni Państwo

Rok 2023 jest wyjątkowy nie tylko dlatego, że w nim właśnie przypada rocznica narodzin i śmierci znanego całemu światu Polaka Mikołaja Kopernika. Legenda głosi, że w ostatnich dniach jego życia dotarło do niego wydane w marcu 1543 roku dzieło pt. „O obrotach ciał niebieskich”. To cezura w dziejach całego świata. Od tego momentu twórca przełomowej dla nowożytnej nauki teorii o budowie Układu Słonecznego zostaje zapamiętany jako ten, który „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. Właśnie dlatego z kraju, w którym 480 lat temu rozpoczął się nowy bieg historii, przez cały rok 2023 Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” będzie promować tę postać, realizując międzynarodowy projekt, którego celem jest ożywianie i umacnianie pamięci o znamienitym Polaku, a tym samym wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej.
Projekt będzie realizowany w 32 krajach świata od stycznia do grudnia 2023 roku i połączy 75 000 osób (w tym dzieci i młodzież).
Współpracę na rzecz projektu zawiązano już z licznymi instytucjami naukowymi, samorządami lokalnymi, które zajmują się promocją postaci Mikołaja Kopernika oraz z mediami. Jesteśmy przekonani, że zaproszeni do działań współuczestnicy projektu są gwarancją wysokiego poziomy merytorycznego wszystkich wydarzeń oraz szerokiego zasięgu oddziaływania.

Projekt "Z Kopernikiem przez świat"
został objęty
Patronatem Honorowym
Małżonki Prezydenta RP
Agaty Kornhauser - Dudy

Najważniejsze wydarzenia w projekcie

DZIAŁANIA W PROJEKCIE!

Harmonogram działań edukacyjnych

do 19 lutego 2023 – wysyłanie pocztówek urodzinowych do Mikołaja Kopernika

19 lutego 2023 – start kolekcji kart gwiezdnych

do 28 lutego 2023 – nadsyłanie propozycji postaci “współczesnych Koperników”

18 marca 2023 – całodniowy stream nieba

Kwiecień 2023 – start działania „Cool jak Kopernik”

2 maja 2023 – start Biegów na orientację z Kopernikiem

Ambasadorzy Projektu

Bogdan Chmielewski
Piotr Turzyński
Marek Rudnicki
Robert Szaj
Agnieszka Oszczyk
Michał Zaleski
Piotr Całbecki