Oferta edukacyjna ODN SWP

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP przedstawia Państwu szeroką ofertę edukacyjną. Wystarczy kliknąć, by dowiedzieć się więcej o poszczególnych działaniach ośrodka.

Aktualności

Dysleksja kontra „dyslekcja” (w tym lateralizacja)

Szanowni Państwo, w ramach doskonalenia nauczycieli serdecznie zapraszamy we wtorek, 17 czerwca o godz. 15:00 na szkolenie „Dysleksja kontra dyslekcja”, które poprowadzi dla Państwa Katarzyna Czyżycka. Szkolenie odbędzie się w formie on-line. Treści programowe: Czym jest dysleksja? Wpływ lateralizacji na umiejętność czytania i pisania Kilka ćwiczeń z punktu widzenia logopedy 🙂

Nie takie pracochłonne karty pracy. Szkolenie dla katechetów

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na zapotrzebowanie 🙂 przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie: „Nie takie pracochłonne karty pracy. Szkolenie dla katechetów.”, które odbędzie się 15 czerwca o godz. 20:00 w formule on-line. Szkolenie jest przeznaczone głównie dla katechetów, bo na treściach katechetycznych będziemy bazować, ale serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH nauczycieli 🙂 Nasza trenerka pokaże, jak szybko tworzyć atrakcyjne karty pracy dla uczniów: do wykorzystania w nauczaniu stacjonarnym, …

Uczymy, jak uczyć: Enter!

„Uczymy, jak uczyć: Enter!”

to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są BEZPŁATNE szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych.
W ramach szkolenia każdy nauczyciel będzie brał udział

  • 32-godzinnych warsztatach online lub stacjonarnych (o ile pozwala na to sytuacja epidemiczna) i 8 godzinach zajęć e-learningowych (nauczyciele 4 grup przedmiotowych)

LUB

  • 35-godzinnych warsztatach online lub stacjonarnych (o ile pozwala na to sytuacja epidemiczna) i 5 godzinach zajęć e-learningowych (nauczyciele informatyki).
Czytaj dalej Uczymy, jak uczyć: Enter!

Eksperci i trenerzy ODN SWP

Poznaj nasz zespół

Zespół Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP tworzą naukowcy, badacze, a przede wszystkim nauczyciele – praktycy. Wśród naszych trenerów znajdują się zarówno osoby z Polski, jak i praktycy ze szkół polonijnych.

Wśród ekspertów i trenerów są zarówno lektorzy języka polskiego jako obcego/drugiego, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, jak i matematycy i informatycy.

Czytaj dalej Eksperci i trenerzy ODN SWP

Lokalne Ośrodki Metodyczne

Powołanie do działalności Lokalnych Ośrodków Metodycznych w swym zamierzeniu ma pełnić długofalową rolę integracyjną oraz wspomagającą nauczycielskie środowiska polonijne- umacniać zarówno struktury oświatowe, organizacje, samodzielne placówki i ośrodki już istniejące, jak również inspirować do powstawania nowych projektów i działań edukacyjnych. Wierzymy, iż merytoryczne wsparcie proponowane w powoływanym kształcie przekładać będzie się na wzrost jakości pracy szkół polskich za granicą oraz wypracowanie sieci wsparcia metodycznego niezbędnego w pracy nauczyciela polonijnego.

Czytaj dalej Lokalne Ośrodki Metodyczne