Oferta edukacyjna ODN SWP

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP przedstawia Państwu szeroką ofertę edukacyjną. Wystarczy kliknąć, by dowiedzieć się więcej o poszczególnych działaniach ośrodka.

Aktualności

Sketchnoting

W ramach doskonalenia nauczycieli zapraszamy serdecznie Państwa na szkolenie 28 października 2021 o godz. 20:00 czasu polskiego pt. „Sketchnoting” W ramach szkolenia pokażemy Państwu, jak przygotowywać notatki wizualne.

Bajkoterapia: jak oswoić lęk i tęksnotę

W ramach doskonalenia nauczycieli zapraszamy serdecznie Państwa na szkolenie 27 października 2021 o godz. 20:00 czasu polskiego pt. „Bajkoterapia: Oswajamy lęk i tęsknotę”. Szkolenie poprowadzi dr Elżbieta Zubrzycka – magister biologii (specjalizacja: biochemia); magister psychologii (specjalizacja: psychologia kliniczna); doktor nauk humanistycznych. Wykładała na Akademii Medycznej w Gdańsku, a następnie zajmowała się pracą terapeutyczną w Poradni Nerwic dla Dzieci w Gdańsku. Ukończyła dwuletnie studium psychoterapii oraz liczne szkolenia w zakresie technik terapeutycznych, takich jak: terapia rodzin w podejściu systemowym, prowadzenie …

Jak rozbudować własną kreatywność?

W ramach doskonalenia nauczycieli, ale także w ramach nauczania rodziców, proponujemy Państwu szkolenie online „Jak rozbudować własną kreatywność”, które odbędzie się 26 października 2021 o godz. 20:00 polskiego czasu. Cele spotkania webinarowego: zdefiniowanie dla siebie czym jest kreatywność, poznanie sytuacji, które rozbudzają kreatywność lub ją obniżają,  poznanie cech kreatywności,  poznamy przykłady kreatywnych ćwiczeń, które będziemy mogli zastosować w swojej pracy.

Uczymy, jak uczyć: Enter!

„Uczymy, jak uczyć: Enter!”

to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są BEZPŁATNE szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych.
W ramach szkolenia każdy nauczyciel będzie brał udział

  • 32-godzinnych warsztatach online lub stacjonarnych (o ile pozwala na to sytuacja epidemiczna) i 8 godzinach zajęć zdalnych (nauczyciele 4 grup przedmiotowych)

LUB

  • 35-godzinnych warsztatach online lub stacjonarnych (o ile pozwala na to sytuacja epidemiczna) i 5 godzinach zajęć zdalnych (nauczyciele informatyki).
Czytaj dalej Uczymy, jak uczyć: Enter!

Eksperci i trenerzy ODN SWP

Poznaj nasz zespół

Zespół Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP tworzą naukowcy, badacze, a przede wszystkim nauczyciele – praktycy. Wśród naszych trenerów znajdują się zarówno osoby z Polski, jak i praktycy ze szkół polonijnych.

Wśród ekspertów i trenerów są zarówno lektorzy języka polskiego jako obcego/drugiego, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, jak i matematycy i informatycy.

Czytaj dalej Eksperci i trenerzy ODN SWP

Lokalne Ośrodki Metodyczne

Powołanie do działalności Lokalnych Ośrodków Metodycznych w swym zamierzeniu ma pełnić długofalową rolę integracyjną oraz wspomagającą nauczycielskie środowiska polonijne- umacniać zarówno struktury oświatowe, organizacje, samodzielne placówki i ośrodki już istniejące, jak również inspirować do powstawania nowych projektów i działań edukacyjnych. Wierzymy, iż merytoryczne wsparcie proponowane w powoływanym kształcie przekładać będzie się na wzrost jakości pracy szkół polskich za granicą oraz wypracowanie sieci wsparcia metodycznego niezbędnego w pracy nauczyciela polonijnego.

Czytaj dalej Lokalne Ośrodki Metodyczne