Pokój nauczycielski ODN SWP

Abonament podstawowy

Abonament premium

Wejściówki na wszystkie szkolenia przez 30 dni.

Wejściówki na wszystkie szkolenia przez 30 dni.

Certyfikaty ze szkoleń, na których wypełnił/a Pan/i listę obecności w ciągu 30 dni.

 
 1. Abonament ważny jest przez 30 dni.
 2. Abonent sam wybiera datę, od której chce rozpocząć okres abonamentowy.
 3. Abonament wykupiony do godz. 15:00 uprawnia do skorzystania ze szkolenia w tym samym dniu (o ile abonent zaznaczy taką datę). Abonamenty wykupione po 15:00 – od następnego dnia (o ile abonent zaznaczy taką datę).
 4. Użytkownik wykupujący abonament zobowiązany jest wypełnić formularz zakupu (poniżej)
 5.  Uczestnik otrzymuje wejściówki na szkolenia mailem w dniu szkolenia. Maile z linkami wysyłane są do godz. 15:00
 6. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych ODN SWP wspiera w godzinach pracy biura oraz od 30 minut przed danym szkoleniem do 15 minut po jego rozpoczęciu pod mailem: szkolenia.odnswp@gmail.com.
 7. W ramach abonamentu uczestnikowi NIE przysługuje dostęp do nagrań poszkoleniowych (o ile takie są).
 8. Certyfikat otrzymuje Użytkownik, który udowodni swój udział w szkoleniu poprzez wpisanie się na listę obecności podaną na czacie w dniu szkolenia.
 9.  Certyfikaty dla osób wykupujących abonament wystawiane są do 7 dni po szkoleniu.
 10. DANE DO PRZELEWU: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
  ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda
  14 2490 0005 0000 4600 7271 8358.
 11. W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt: szkolenia.odnswp@gmail.com
ABONAMENT