Ogłoszenia dla członków oddziału

Na podstawie Uchwały Zarządu Oddziału Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z dnia 17.10.2023 r. oraz na podstawie § 36 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, informuję, że w dniu 18.11.2023 roku odbędzie się Walne Zebranie Delegatów Oddziału. Zebranie odbędzie się w Domu Polonii w Ostródzie (ul. Pieniężnego 6), pierwszy termin godz. 11.00, w przypadku braku kworum, drugi termin godz. 11.15.