O nas

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli został powołany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w celu fachowego i systemowego realizowania form doskonalenia nauczycieli. Poprzez swoją ofertę ODN tworzy warunki na rzecz systematycznego, trwałego i wszechstronnego rozwoju zawodowego nauczycieli polskich na Świecie: dbamy o wzmacnianie poczucia łączności z Polską, jej tradycją, historią, kulturą i nauką. Rozwijamy kompetencje pedagogiczne, dydaktyczne i społeczne.

Kierunki działań rozwojowych ODN SWP

„Wizerunek i współpraca”

Rozpoznawalność, budowanie marki, promocja – stajemy się rozpoznawalni i poszukujemy organizacji partnerskich

„Rozwój nauczyciela”

Tworzenie warunków (programy, projekty, szkolenia, seminaria, zjazdy, etc. Na rzecz rozwoju misji i wszechstronnych kompetencji nauczycieli.

„Język i tożsamość”

pomagamy rozwijać sprawności językowe, język decyduje o przynależności i tożsamości narodowej, promujemy dwujęzyczność

„Pomoce dydaktyczne”

pomagamy tworzyć i pozyskiwać: materiały metodyczne i podręczniki

„Platforma technologii informatycznych”

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji także na odległość

„Strategia i konsulting”

Doradzamy jak zarządzać szkołami, jak je rozwijać, przekształcać

„Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”

pomagamy radzić sobie z wszelkimi trudnościami wynikającymi ze zmian migracyjnych i zaburzeń rozwojowych

Masz jakieś pytanie
Skontaktuj się z nami!