Lekcja ENTER! zip

„Uczymy, jak uczyć: Enter!”

to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są BEZPŁATNE szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych.
W ramach szkolenia każdy nauczyciel będzie brał udział

• w 16,2-godzinnych warsztatach online lub stacjonarnych (o ile pozwala na to sytuacja epidemiczna) i 1,8 godzinach zajęć zdalnych 

Wspólne uczenie się online i elektroniczne zasoby edukacyjne. Wprowadzenie do szkolenia.

Aktywizujące metody nauczania wspierane technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (TIK).

Tworzymy własne e-materiały. Elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów.

Jak wykorzystać TIK na lekcji? Praca własna na platformie lekcjaenter.pl.

Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii.

FORMULARZ REJESTRACYJNY DO PROJEKTU (uwaga! w rekrutacji nie mogą wziąć udziału osoby, którzy rozpoczęli ścieżki w pozostałych edycjach projektu)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 “Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).
 Wartość projektu: 48 955 499,00 PLN
 Wkład Funduszy Europejskich: 41 431 038,79 PLN

Projekt “Lekcja:Enter” jest realizowany przez trzy organizacje: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.

Masz jakieś pytanie
Skontaktuj się z nami!