Lekcja ENTER!

„Uczymy, jak uczyć: Enter!”

to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są BEZPŁATNE szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych.
W ramach szkolenia każdy nauczyciel będzie brał udział

• w 32-godzinnych warsztatach online lub stacjonarnych (o ile pozwala na to sytuacja epidemiczna) i 8 godzinach zajęć zdalnych (nauczyciele 4 grup przedmiotowych)

LUB

• w 35-godzinnych warsztatach online lub stacjonarnych (o ile pozwala na to sytuacja epidemiczna) i 5 godzinach zajęć zdalnych (nauczyciele informatyki).

Poznaj sieć. Elektroniczne zasoby edukacyjne.
Zasady bezpieczeństwa i współpracy w internecie. Wprowadzenie do szkolenia.

Lekcja w sieci – dobierz urządzenie, platformę, aplikację.
Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowym i praca w sieci.

Ze smartfonem na lekcji.
Aktywizujące metody nauczania wspierane technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (TIK)

Tworzymy własne e-materiały.
Elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów

Opracowujemy e-materiały do własnych scenariuszy aktywnych lekcji z TIK – analiza podstawy programowej pod kątem zastosowania TIK we własnym programie nauczania – moduł online.
(Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK. Praca własna online na platformie lekcjaenter.pl).

Przygotowujemy scenariusze lekcji.
Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK. Praca nad scenariuszami wzbogaconymi o technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK).

Zajęcia w szkole z własnym scenariuszem z wykorzystaniem TIK

Omawiamy przeprowadzone zajęcia.
Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – omówienie obserwowanych zajęć i zaliczenie szkolenia.

FORMULARZ REJESTRACYJNY DO PROJEKTU (wypełnia dyrektor, wicedyrektor lub osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły)

Masz jakieś pytanie
Skontaktuj się z nami!