Formularz potwierdzeń przelewu

Szanowni Państwo,

aby otrzymać certyfikat i prezentację ze szkolenia, uprzejmie prosimy o wpłatę 18 PLN na dane:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda
14 2490 0005 0000 4600 7271 8358

oraz załączenie potwierdzenia przelewu (format *jpg lub *pdf) w poniższym formularzu.