Studium Doskonalące: Metodyka pracy w szkole polonijnej.

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce oraz Lokalny Ośrodek Metodyczny w Chicago zapraszają nauczycieli i kandydatów na nauczycieli polonijnych do Studium Doskonalącego: Metodyka pracy w szkole polonijnej. 

Celem Studium jest przygotowanie kadry nauczycieli polonijnych do pracy w szkołach polskich poza granicami kraju.

Uczestnicy projektu dowiedzą się jak budować efektywną komunikację z dzieckiem,  będą doskonalić metody i formy pracy z dzieckiem dwujęzycznym i dwukulturowym. Poznają metodykę programowania języka w szkole polonijnej, a także udoskonalą umiejętności doboru pomocy metodycznych dla poszczególnych kompetencji językowych dzieci oraz umiejętności pracy metodami aktywizującymi w szkole polonijnej.

Studium składa się z trzech części:

  • szkoleń stacjonarnych, które poprowadzą trenerzy ODN SWP oraz trenerzy i doradcy LOM w Chicago,
  • praktyk, które odbędą się pod okiem dyrektorów szkół zrzeszonych w ZNP w Chicago,
  • fakultatywnych szkoleń e-learningowych prowadzonych przez trenerów i ekspertów ODN SWP.

W sumie 194 godziny dydaktyczne teorii i praktyki 🙂 Szkolenia stacjonarne odbywać się będą raz w miesiącu w siedzibie ZNP w Chicago.

Studium Doskonalące. Metodyka pracy w szkole polonijnej – PROGRAM

Rekrutacja trwa do 15.03.2019 roku.

Pierwsze szkolenie: 30 marca 2019 roku późnym popołudniem w siedzibie ZNP

Uczestnicy Studium będą mieli pierwszeństwo w rekrutacji na wizyty studyjne i zjazdy prowadzone przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, które wyrażą chęć uczestnictwa we wszystkich formach doskonalenia.

Opłata wpisowa wynosi 50$.

Chętnych prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Serdecznie zapraszamy 🙂

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje o naszych projektach bezpośrednio na adres mailowy, prosimy o zapisanie się do naszego newslettera