REKO – wykorzystanie potencjału klocków w edukacji matematycznej dzieci

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenie „REKO – wykorzystanie potencjału klocków w edukacji matematycznej dzieci„, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 26 kwietnia 2021 r. o godz. 20:00 w formie online 🙂

Treści programowe:

 1. Praktyczne przykłady wykorzystania klocków Reko w nauczaniu stereometrii jako narzędzia wspomagającego  kształtowanie wyobraźni  przestrzennej ucznia
 2. Praktyczne przykłady wykorzystania klocków Reko w nauczaniu stereometrii w pracy z uczniem o specyficznych potrzebach 
 3. Wykorzystanie klocków Reko  na zajęciach poszerzających zainteresowanie matematyką
 4. Inne propozycje wykorzystania klocków Reko w nauczaniu matematyki

Szkolenie poprowadzi dr Agnieszka Niemczynowicz – absolwentka kierunku matematyka na WMiI w Olsztynie, obecnie pracowniki naukowo – dydaktyczny Wydziału Matematyki I Informatyki. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół fizyki teoretycznej/matematycznej. Od wielu lat zajmuje się również  problemem podwyższenia poziomu edukacji matematycznej  wśród uczniów poprzez  popularyzację. Uczestniczyła w realizacji  wielu projektów dotyczących tego problemu (konferencje, interaktywne pokazy, wykłady, konkursy matematyczne, ciekawe  zajęcia w szkołach).  Lubi czytać książki Paulo Coelho i kocha podróże.

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy.

 1. Wypełnić formularz ZAPISZ SIĘ NA WEBINAR
 2. Po wypełnieniu pojawi się plansza z dostępem do szkolenia, którą należy zapisać (osoby mające zablokowane okienka pop-up w przeglądarkach prosimy o kliknięcie „allow”/”zezwalaj” po wypełnieniu formularza)
 3. W dniu webinaru (hasło nie działa wcześniej) zalogować się na stronę z dostępem do szkolenia (z pkt 1.)
 4. W przypadku problemów proszę o  mail na adres: szkolenia.odnswp@gmail.com

Jesteś nauczycielem i uczysz w jednym z poniższych województw:

 • podlaskim
 • pomorskim
 • kujawsko – pomorskim
 • łódzkim
 • mazowieckim
 • warmińsko – mazurskim
 • śląskim
 • małopolskim
 • mazowieckim
 • podkarpackim?

Skorzystaj z naszych bezpłatnych szkoleń podnoszących umiejętności wykorzystania TIK na lekcjach: Uczymy, jak uczyć: Enter!

CERTYFIKAT I PREZENTACJA ZE SZKOLENIA

UWAGA!

istnieje możliwość uzyskania imiennego i numerowanego certyfikatu ze szkolenia wydanego przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli! Koszt certyfikatu wynosi 18 PLN.

DANE DO PRZELEWU

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda
14 2490 0005 0000 4600 7271 8358, Swift : ALBPPLPW

W tytule przelewu należy wpisać nazwę szkolenia (formularz znajduje się poniżej).