Rola asystenta kulturowego w szkole

Szanowni Państwo,

w ramach doskonalenia nauczycieli zapraszamy na bezpłatny webinar: „I obiecuję Ci pomóc. Rola asystenta kulturowego w szkole. Studium przypadku na przykładzie dzieci z Kazachstanu”, który odbędzie się 6 września o godzinie 20:00 czasu polskiego.

Program szkolenia obejmuje rozmowę moderowaną pomiędzy prof. Haliną Grzymałą – Moszczyńską – psychologiem kulturowym, a Małgorzatą Włodarczyk – nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadania pytań na bieżąco zarówno pani profesor, jak i pani Małgorzacie.