Szkolenie dla katechetów: Jan Paweł II – człowiek, nie-pomnik

Szanowni Państwo,
wraz z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Olsztynie serdecznie zapraszamy na szkolenie „Jan Paweł II: Człowiek, nie pomnik”, które będzie jednocześnie warsztatem pracy z narzędziami TIK. Szkolenie odbędzie się w poniedziałek, 20 września o godzinie 20:00.

Szkolenie poprowadzi Barbara Chyłka – nauczyciel języka niemieckiego, historii i religii z zamiłowania i pasji. Ciągle szuka nowych pomysłów i rozwiązań edukacyjnych. Uwielbia narzędzia TIK, które staram się w miarę możliwości stosować w swojej pracy.

CERTYFIKAT (zaświadczenie) I MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

UWAGA!

istnieje możliwość uzyskania imiennego i numerowanego elektronicznego certyfikatu ze szkolenia wydanego przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli! Koszt certyfikatu wynosi 21 PLN.

DANE DO PRZELEWU

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda
14 2490 0005 0000 4600 7271 8358, Swift : ALBPPLPW

W tytule przelewu należy wpisać nazwę szkolenia Certyfikaty dosyłamy w ciągu 7 dni roboczych. Koniecznym warunkiem jest przesłanie nam potwierdzenia wpłaty na adres: szkolenia.odnswp@gmail.com