Bezpłatny cykl szkoleń: LEKCJE Z TIKIEM dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Metodyka nauczania z wykorzystaniem narzędzi i technologii informacyjno – komunikacyjnej.

Szanowni Państwo,
w ramach doskonalenia nauczycieli nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej z województw:

 • mazowieckiego
 • warmińsko – mazurskiego
 • podlaskiego
 • pomorskiego
 • śląskiego
 • kujawsko – pomorskiego
 • łódzkiego
 • podkarpackiego
 • wielkopolskiego
 • małopolskiego

proponujemy cykl bezpłatnych szkoleń: „Lekcje z TIKiem dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.” Warunkiem udziału w projekcie jest:

 

 • czynna praca na stanowisku edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej, zespole szkolno – przedszkolnym w wymienionych wyżej województwach
 • czynna praca na stanowisku edukacji wczesnoszkolnej w przedszkolach w wymienionych wyżej województwach
 • brak rozpoczętego cyklu „Lekcja: Enter!” w placówce 🙂

Na szkolenia zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy chcą się uczyć 🙂

Program szkolenia zawiera:

 • 1 spotkanie informacyjne (14 października o godz. 20:00)
 • 4 wykłady,
 • 2 warsztaty,
 • wykorzystanie poznanych narzędzi i metod w praktyce (czyli tworzenie własnych scenariuszy lekcji oraz przeprowadzenie lekcji pod okiem dyrektora swojej szkoły)
 • spotkanie podsumowujące.

Warsztaty i wykłady odbywają się zdalnie. Po spotkaniu informacyjnym wysyłamy do chętnych Państwa formularz z datami szkoleń (będziemy dzielić Państwa na małe grupy szkoleniowe). Łączna ilość godzin dopasowana jest do grupy 🙂 nie do programu na kartce 😉 

Program:

 1. Metody aktywizujące grupę (cykl Kolba, metoda kształcenia wyprzedzającego, metoda klasy odwróconej, metoda webquestu, metoda projektu uczniowskiego)
 2. Canva dla nauczycieli
 3. Zagadki, quizy i inne (Learning Apps, Wordwall, Chmury wyrazowe, Generator kodów QR, Mentimenter) i sposoby ich wykorzystania na lekcji stacjonarnej
 4. Sprawdziany, które same się sprawdzają, czyli Quizizz, Kahoot i Testportal
 5. 2 warsztaty praktyczne
 6. Wykorzystanie poznanych narzędzi i metod w praktyce
 7. Spotkanie podsumowujące ustalone indywidualnie w każdej grupie 

Dodatkowo każda z osób będzie miała możliwość samodzielnego porozmawiania z trenerem i indywidualnych konsultacji w razie potrzeby.

Aby zapisać się na cykl szkoleniowy wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy

UWAGA!

1. To naprawdę są fajne szkolenia, których program i poziom trudności oraz termin i czas trwania dopasowujemy do Państwa grupy 

2. Szkolenia są w 100% bezpłatne.

3. Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane zgodnie ze wzorem MEIN.

Sami Państwo wiedzą, ze szkolenia w ODN SWP, to wysoka jakość, uśmiech i niezmarnowany czas 
Wszystkich informacji udziela Ania Młynarczyk – 798 690 123