Humor w literaturze dziecięcej

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenie Humor w literaturze dziecięcej, które odbędzie się 27 stycznia 2022 o godz. 20:00 w formule on-line.

Opis szkolenia

Humor, zdolność dostrzegania zabawnych stron życia, dążność do ujawnienia sprzeczności między rzeczywistym charakterem rzeczy i zdarzeń a ich zewnętrzną prezentacją, Np. gdy ludzie wyolbrzymiają lub pomniejszają swoje zasługi albo gdy się ukazuje świat, do ,,do góry nogami”, w którym, jak w wierszach K. Czukowskiego, ślepi widzą, a głusi słyszą. Jest rzeczą ważną aby dzieci dostrzegały momenty komiczne w swym otoczeniu i we własnych przeżyciach, ułatwia im to bowiem poznawanie rzeczywistości w jej właściwych kształtach, a zarazem stwarza pogodny nastrój, sprzyjający ich dobremu samopoczuciu w domu i szkole.

Szkolenie poprowadzi prof. Bernadetta Szamburska – Niesporek – Profesor doktor habilitowana nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Dydaktyki Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. W latach osiemdziesiątych brała udział w prowadzonych pod kierunkiem prof. dra hab. Władysława Lubasia badaniach socjolingwistycznych nad językiem miast Górnego Śląska i Zagłębia, a od 1993 roku – w międzynarodowych badaniach nad językiem dziecka. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się: językowy obraz świata dzieci i młodzieży, problematyka werbalnej działalności twórczej młodzieży, językowy kształt kultury masowej tworzonej przez młode pokolenie i dla młodego pokolenia, różne aspekty komunikacji w szkole, glottodydaktyka. Jest autorką książek: Język wierszy dla dzieci (na materiale „Świerszczyka”) (Katowice 1990), Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci (Katowice 2004) oraz wielu artykułów naukowych, recenzji, a także współautorką kilku podręczników szkolnych i materiałów metodycznych z zakresu kształcenia językowego (w tym ortografii) dla nauczycieli uczących języka polskiego w szkołach podstawowych, zawodowych, liceach oraz technikach. 

Aby zalogować się na szkolenie należy:

  1. Wypełnić formularz ZAPISZ SIĘ NA WEBINAR (szary)
  2. Po wypełnieniu, kliknięciu WYŚLIJ zostaną Państwo po ok. 10 sekundach przekierowani na stronę szkolenia (platforma YouTUbe)
  3. Szkolenie trwa na żywo i rozpocznie się w dniu i w godzinie napisanej wyżej.
  4. W przypadku problemów proszę o mail na adres: szkolenia.odnswp@gmail.com
  5. Jeśli chce Pan/Pani otrzymać certyfikat, proszę DODATKOWO wypełnić formularz niebieski. UWAGA!! Aby otrzymać link do szkolenia należy OBOWIĄZKOWO wypełnić formularz szary.

SZARY FORMULARZ, BY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE I DOSTAĆ LINK

CERTYFIKAT (zaświadczenie)

Szanowni Państwo! istnieje możliwość uzyskania imiennego i numerowanego elektronicznego certyfikatu ze szkolenia wydanego przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli! Koszt takiego certyfikatu to 21 PLN

DANE DO PRZELEWU
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda
14 2490 0005 0000 4600 7271 8358, Swift (dla przelewów zza granicy): ALBPPLPW lub PAYPALEM na adres: szkolenia.odnswp@gmail.com

W tytule przelewu należy wpisać nazwę szkolenia (formularz znajduje się poniżej). Certyfikaty dosyłamy w ciągu 7 dni roboczych. Koniecznym warunkiem jest przesłanie nam potwierdzenia wpłaty poprzez poniższy formularz.