Kurs e-learningowy. Uczeń cudzoziemski w szkole. Podstawy prawne przyjmowania dzieci do szkół

Proponujemy  Państwu Kurs e-learningowy “Uczeń cudzoziemski w szkole. Zbiór porad prawnych.”

W skład kursu wchodzi e-book w PDF i podcast. Kurs można odbyć w ok. 1,5 h. Każda osoba zakupująca kurs otrzymuje w ciągu kilku godzin hasło do strony, gdzie znajdują się materiały i zaświadczenie udziału.

Zagadnienia:

  • Najważniejsze regulacje dotyczące  osób przybywających z zagranicy
  • Kto ma prawo do nauki
  • Świadectwa uzyskane za granicą
  • Zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego
  • Zasady przyjmowania do szkół podstawowych
  • Zasady przyjmowania do szkół ponadpodstawowych
  • Dokumenty
  • Kwalifikacja ucznia do odpowiedniej klasy
  • Rozmowa kwalifikacyjna
  • Uprawnienia uczniów przybywających z zagranicy.

Koszt zakupu kursu wynosi 35 PLN

Aby zakupić, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

ZAPRASZAMY NA INNE NASZE SZKOLENIA

Cykl wykładów: Uczeń migrujący
Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego