Konwersacyjne kursy języka ukraińskiego

na Państwa prośbę uruchomiamy dwie dodatkowe edycje konwersacyjnych kursów języka ukraińskiego.

Kursy odbywać się będzie w formie online na platformie zoom od 6 i 8 września przez osiem tygodni w godzinach wieczornych (20:00). Wstępnie przygotowaliśmy dwie grupy po 20 osób w każdej.

W przypadku większej ilości zgłoszeń, będziemy zwiększać liczbę grup w podanym wyżej terminie.

Zajęcia prowadzić będzie glottodydaktyk – Polka z Ukrainy, Olga Suchcicka.

OPŁATA za kurs wynosi 330 PLN. Cena zawiera: wejściówki na kurs, zaświadczenie ukończenia oraz materiały. Ze względu na dobro i komfort osób uczestniczących zajęcia NIE będą nagrywane, a materiały będą przekazywane mailem przez trenerkę.

REKRUTACJA

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularzaOpłatę należy uiścić podczas wypełniania formularza poprzez wgranie potwierdzenia wpłaty uczynionej przelewem tradycyjnym.

Dane do przelewu:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda
14 2490 0005 0000 4600 7271 8358, Swift : ALBPPLPW

program kursu – poziom A1

DATATEMATGRAMTYKA
06.09.Alfabet. Zwroty grzecznościoweWymowa głosek i spółgłosek w j. ukraińskim
06.09.Podstawowe pytania i odpowiedziCzasowniki: mieć i być
13.09.Przedstawienie siebie. Zadawanie pytań.Czasowniki (czas przeszły/przyszły). Dopełniacz. Liczebniki.
20.09.Szkoła. Podstawowe słownictwoCzasowniki i ich odmiana. Narzędnik
27.09.Posiłki. Podstawowe słownictwoCzasowniki i ich odmiana. Biernik. Liczba mnoga rzeczowników
11.10Hobby i zainteresowaniaCzasowniki i ich odmiana. Przymiotniki
18.10.Stan zdrowia i samopoczucie. Części ciała.Czasowniki i ich odmiana
25.10.Rozmowa o przeszłościCzas przeszły

program kursu – poziom A2

DATATEMATGRAMATYKA
08.09.Opisanie osoby/przedmiotu. Cechy charakteruPrzymiotniki. Stopniowanie przymiotników
15.09.W szpitalu. Choroby i lekarze. ZabiegiAspekt czasownika. Miejscownik
22.09.Praca. Zawody.Czasowniki (czas teraźniejszy/przyszły prosty/przeszły). Celownik
29.09.W urzędzie. Dokumenty.Tryb rozkazujący
13.10.Przyroda. GeografiaCzasowniki. Biernik przymiotników, rzeczowników (liczba mnoga)
20.10.Usługi. W banku/salonieAspekt czasownika. Mowa zależna i niezależna.
27.10Spędzanie wolnego czasu. Sport.Czasowniki. Zaimki dzierżawcze i wskazujące. Narzędnik