Dwujęzyczność

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Dwujęzyczność – czym jest i co z niej wynika dla praktyki, które odbędzie się 8 grudnia 2022 r. o godz. 20:00 w formule on-line.

Opis szkolenia:

 1. Czym jest dwujęzyczność?
 2. Czym charakteryzuje się dwujęzyczny umysł?
 3. Co badania naukowe mówią o rozwoju językowym dzieci dwujęzycznych?
 4. Jakie są konsekwencje dwujęzyczności dla funkcjonowania w szkole?
 5. Na czym polega specyfika dwujęzyczności w sytuacji migracji i uchodźctwa?

Szkolenie poprowadzą: Zofia Wodniecka jest profesorem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie kieruje Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności LangUsta. Prowadzi badania nad konsekwencjami dwujęzyczności oraz neuropoznawczymi  mechanizmami umożliwiającymi posługiwanie się więcej niż jednym językiem. Jest autorką ponad 50 publikacji. Aktualnie prowadzi badania naukowe w ramach grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, a także jako partner międzynarodowych projektów Innovative Training Networks „Multilingual Mind” (Horyzont 2020) oraz Partnership for Research and Education (National Science Foundation). Jest również popularyzatorką wiedzy psychologicznej. Była pomysłodawczynią i pełniła funkcję redaktora naukowego projektu „Wszystko o dwujęzyczności” realizowanego w ramach programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” w 2015 i 2016 r., finansowanego przez MSZ (2015) i Senat RP (2016). Jest założycielką i dyrektorką krakowskiego oddziału międzynarodowej organizacji Bilingualism Matters, której celem jest popularyzacja wiedzy na temat dwu- i wielojęzyczności. Oddział ten prowadzi m.in. spotkania z rodzicami dzieci dwujęzycznych oraz praktykami pracującym z takimi dziećmi. Kształci także praktyków do pracy z osobami z doświadczeniem migracji, m.in. dzięki międzynarodowemu projektowi  TEAM Erasmus Plus Strategic Partnership. 

Ewa Haman jest profesorem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje zespołem badawczym MultiLADA (https://multilada.pl/). Bada rozwój leksykalny dzieci jedno- i wielojęzycznych. Jest współautorką narzędzi psychometrycznych oceniających rozwój językowy dzieci uczących się języka polskiego (np. Obrazkowego Testu Słownikowego OTSR, Haman i Fronczyk, 2012; Testu Rozwoju Językowego TRJ, Smoczyńska i in., 2015). Brała udział w międzynarodowych programach współpracy (COST A33; COST IS0804). W ramach Akcji COST IS0804 (2010-2013) koordynowała opracowanie Międzyjęzykowych Zadań Leksykalnych (Cross-Linguistic Lexical Tasks, CLTs) dla dzieci wielojęzycznych (https://multilada.pl/en/projects/clt/), będący częścią LITMUS Battery (http://bi-sli.org/). CLTs są obecnie dostępne dla 34 języków i wciąż opracowywane są ich nowe wersje językowe. Obecnie realizuje dwa pojekty badawcze: StarWords (finansowany z programu NCN Opus) oraz PolkaNorski (finansowany z Norway Grants poprzez program NCN GRIEG). Projekty realizowane są we współpracy z Oslo Metropolitan University oraz MultiLing Center of Excellence, University of Oslo. Popularyzuje także wiedzę o rozwoju językowym i wielojęzyczności prowadząc warsztaty dla rodziców i nauczycieli dzieci dwujęzycznych (Londyn, Aberdeen, Wielka Brytania; Rzym, Włochy; Kopenhaga, Odense, Dania; Reykiawik, Islandia). 

Aby zapisać się na szkolenie należy:

 1. Wypełnić poniższy formularz rejestracyjny
 2. Po około 10 s. strona przekieruje na link na YT, gdzie odbędzie się szkolenie
 3. W razie problemów należy napisać mail na adres: szkolenia.odnswp@gmail.com
 4. Szkolenie odbywa się tylko w dniu i godzinie podanej wyżej.

ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOLENIA

Szanowni Państwo!

istnieje możliwość uzyskania imiennego i numerowanego elektronicznego certyfikatu ze szkolenia wydanego przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli! Koszt takiego certyfikatu to 25 PLN.

Certyfikat (zaświadczenie) możecie Państwo wykupić na dwa sposoby:

 • szybkim przelewem (systemem Przelewy24 lub PayPalem) lub kartą kredytową zaznaczając w poniższym formularzu opcję “chcę zakupić certyfikat teraz)
 • przelewem tradycyjnym na dane ośrodka (poniżej) i wgrać poprzez formularz poniżej teraz lub później przez stronę potwierdzeń przelewu (klik)

DANE DO PRZELEWU

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda nr konta 14 2490 0005 0000 4600 7271 8358, Swift : ALBPPLPW. W tytule przelewu należy wpisać nazwę szkolenia. Koniecznym warunkiem jest przesłanie nam potwierdzenia wpłaty poprzez poniższy formularz.

Certyfikaty dosyłamy w ciągu 7 dni roboczych.